Nieuws

Nieuws

Pensioen_in_eigen_beheer

Einde pensioen in eigen beheer

Comments Closed
5 april 2017
De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer is aangenomen door de Eerste Kamer. Dit betekent dat er vanaf 1 april 2017 geen nieuwe pensioenaanspraken meer mogen worden opgebouwd in eigen beheer.  Cou

Dijsselbloem wil 2% loonsverhoging

Comments Closed
30 maart 2017
Het gaat beter met onze economie en dus vindt Dijsselbloem het de hoogte tijd om te kijken naar een stijging van het loon met minimaal 2%. Of deze loonsverhoging rechtstreeks vanuit bedrijven of via b

Meer OZB voor gemeenten in 2017

Comments Closed
29 maart 2017
In totaal moet de belasting op woningen, kantoren, winkels en bedrijfspanden dit jaar bijna € 3,9 miljard opleveren. Woningen zijn goed voor het grootste gedeelde, namelijk € 2 miljard. Het Centra

Gevolgen Wet DBA: Bedrijven kiezen uitzendkracht boven zzp’er

Comments Closed
27 maart 2017
De onzekerheden rondom de Wet DBA zorgen ervoor dat grote bedrijven liever een uitzendkracht inzetten dan een zzp’er. Vooral voor opdrachtgevers in de bouw, het bank- en verzekeringswezen en de medi

Wijziging teruggaaf btw bij een oninbare vordering

Comments Closed
8 maart 2017
Dit jaar veranderen de regels voor het aanmerken van een vordering als oninbaar en voor de manier waarop de betaalde btw kan worden teruggevraagd. Daarnaast geldt een aanpassing voor het terugbetalen

In meeste gevallen dalen de werkgeverslasten in 2017

Comments Closed
8 maart 2017
Voor de meeste organisaties dalen de werkgeverslasten in 2017. Met name personeel met lagere en middeninkomens worden goedkoper. Dat blijkt uit berekeningen van salarisstrookverwerker en HR-dienstverl

Meer tijd voor dga met pensioen in eigen beheer

30 november 2016
Dga’s krijgen tot 1 april 2017 in plaats van tot 1 januari de tijd om hun pensioenvoorziening in eigen beheer aan te passen. Er is dus extra tijd om de nodige besluiten in de aandeelhoudersvergade

Aftrek scholingsuitgaven houdt geen leeftijdsdiscriminatie in

30 november 2016
Scholingsuitgaven zijn aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Het totale bedrag aan scholingsuitgaven moet meer bedragen dan € 500. Scholingsuitgaven zijn niet aftrekbaar voor zover het totale bedrag

Overgangsrecht verhoogde schenkingsvrijstelling

30 november 2016
In de Tweede Kamer is bij de behandeling van het Belastingplan 2017 het overgangsrecht voor de verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning uitgebreid aan de orde geweest. Dat is opmerkelijk