Nieuws

Nieuws

Wijziging teruggaaf btw bij een oninbare vordering

Comments Closed
8 maart 2017
Dit jaar veranderen de regels voor het aanmerken van een vordering als oninbaar en voor de manier waarop de betaalde btw kan worden teruggevraagd. Daarnaast geldt een aanpassing voor het terugbetalen

In meeste gevallen dalen de werkgeverslasten in 2017

Comments Closed
8 maart 2017
Voor de meeste organisaties dalen de werkgeverslasten in 2017. Met name personeel met lagere en middeninkomens worden goedkoper. Dat blijkt uit berekeningen van salarisstrookverwerker en HR-dienstverl

Meer tijd voor dga met pensioen in eigen beheer

30 november 2016
Dga’s krijgen tot 1 april 2017 in plaats van tot 1 januari de tijd om hun pensioenvoorziening in eigen beheer aan te passen. Er is dus extra tijd om de nodige besluiten in de aandeelhoudersvergade

Aftrek scholingsuitgaven houdt geen leeftijdsdiscriminatie in

30 november 2016
Scholingsuitgaven zijn aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Het totale bedrag aan scholingsuitgaven moet meer bedragen dan € 500. Scholingsuitgaven zijn niet aftrekbaar voor zover het totale bedrag

Overgangsrecht verhoogde schenkingsvrijstelling

30 november 2016
In de Tweede Kamer is bij de behandeling van het Belastingplan 2017 het overgangsrecht voor de verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning uitgebreid aan de orde geweest. Dat is opmerkelijk

Wetsvoorstellen Belastingplan 2017 c.s. aangenomen door Tweede Kamer

30 november 2016
De Tweede Kamer heeft de wetsvoorstellen, die samen het Belastingplan 2017 vormen, aangenomen. Naast het Belastingplan 2017 zelf gaat het om de Wet Overige fiscale maatregelen 2017, de Fiscale vereenv

Staatssecretaris verzacht overgang van VAR naar Wet DBA

30 november 2016
De vervanging van de VAR door de Wet DBA heeft voor veel ophef gezorgd. Opdrachtgevers huren geen of veel minder zzp’ers in en zzp’ers worden geconfronteerd met minder opdrachten en teruglopende i

Arbeidsbeloning

30 november 2016
De gebruikelijkloonregeling is van toepassing op een werknemer met een aanmerkelijk belang in de bv waarvoor hij werkt. In de regel gaat het om de directeur-grootaandeelhouder (dga) en zijn partner. H

Investeringsaftrek

30 november 2016
Er bestaan diverse regelingen om investeringen in bedrijfsmiddelen te stimuleren. Het gaat om een algemene regeling, namelijk de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en twee bijzondere regelingen