Aanvraagproces Tegemoetkoming Vaste Lasten

Bekijk hoe het aanvraagproces voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q4 2021 verloopt. Van voorbereiden tot en met aanvragen.

MKB of grote onderneming?

Het is belangrijk zeker te weten of u een mkb-onderneming of grote onderneming heeft. U kunt dit na het indienen van uw aanvraag niet meer veranderen. Als blijkt dat u toch een grote onderneming heeft en geen mkb-onderneming, of andersom, zorgt dit voor vertraging. U moet dan in overleg met ons de aanvraag eerst intrekken en later alsnog een nieuwe doen.

Uw aanvraag voorbereiden

U kunt TVL Q4 2021 vanuit huis zelf online aanvragen. Een aantal KVK-gegevens wordt automatisch ingevuld. Deze moet u controleren. Verzamel vooraf alle gegevens die u voor uw aanvraag nodig heeft:

 • Identificatie: U logt in met eHerkenning niveau 3 met machtiging ‘RVO diensten op niveau eH3’ (of hoger) of DigiD. Als u DigiD gebruikt, moet u degene zijn die bij KVK geregistreerd staat als eigenaar of bestuurder van het bedrijf.
 • KVK-nummer van uw onderneming (let op: niet het vestigingsnummer/RSIN).
 • Uw contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Het bankrekeningnummer dat op naam staat van uw onderneming. Heeft u een eenmanszaak en heeft u geen zakelijk bankrekeningnummer? Dan mag u uw privérekeningnummer doorgeven waarop de zakelijke transacties uit uw onderneming plaatsvinden. Let op: het rekeningnummer dat u bij uw aanvraag invult, gebruiken wij voor het overmaken van de tegemoetkoming. Controleer deze daarom goed!
 • De verwachte omzet van oktober tot en met december 2021. Onder omzet vallen alle inkomsten zonder de btw, en vóór aftrek van kosten en vaste lasten. Ontvangen TVL of andere Covid-19 subsidies (zoals TOGS, NOW, etc.) tellen niet mee als omzet.
 • Welke omzetgegevens u nodig heeft voor de referentieperiode, hangt af van de datum waarop u uw bedrijf voor het eerst heeft ingeschreven in het Handelsregister van KVK. Voor grote ondernemingen telt de inschrijfdatum van het eerste onderdeel van de hele groep. U kunt uit 2 referentieperiodes de gunstigste periode kiezen.
Aanvraagproces Tegemoetkoming Vaste Lasten
Aanvraagproces Tegemoetkoming Vaste Lasten

Het laatste nieuws

Blijf op de hoogte met het laatste nieuws van Kubus. Heb je vragen m.b.t. het nieuws? Neem dan contact met ons op via info@kubus.nl.

 • Uitvoeringstoetsen amendementen op Belastingplan 2024

  Geplaatst op: 16 mei 2024

 • Tussentijds beëindigen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

  Geplaatst op: 16 mei 2024

 • Dien Gecombineerde opgave uiterlijk 15 mei in

  Geplaatst op: 13 mei 2024

 • Onbekwaamheid werknemer geen dringende reden voor ontslag op staande voet

  Geplaatst op: 8 mei 2024