Betaald ouderschapsverlof en opbouw vakantiedagen, -toeslag en pensioen

Het betaald ouderschapsverlof gaat op 2 augustus 2022 in. Hoe zit het met verlof aanvragen of weigeren, opbouw vakantiedagen en vakantietoeslag en pensioenopbouw?

Gepubliceerd op 3 juni 2022

Betaald ouderschapsverlof en opbouw vakantiedagen, -toeslag en pensioen

De werknemer kan vanaf 2 augustus 2022 voor 9 van de 26 weken ouderschapsverlof een uitkering via UWV krijgen, op te nemen voor de eerste verjaardag van het kind.

De omvang van het betaald ouderschapsverlof bedraagt 9 keer de arbeidsduur per week.

De werknemer heeft recht op een uitkering van het UWV ter hoogte van 70 procent van zijn dagloon. Voor het gedeelte van het loon dat meer is dan het maximumdagloon, bestaat geen recht op een uitkering.

De werknemer kan het verlof op elk gewenste wijze (qua spreiding) opnemen. Het moet worden opgenomen voordat het kind één jaar wordt.
Bij een geadopteerd kind of pleegkind moet het verlof worden opgenomen gedurende het eerste jaar na de dag van de feitelijke opneming ter adoptie of als pleegkind, maar wel voordat het kind acht jaar wordt.

Verlof aanvragen

De aanvraag dient de werkgever in bij UWV door middel van een door UWV beschikbaar gesteld aanvraagformulier. UWV stelt het recht op, de hoogte en de maximale duur van de uitkering naar aanleiding van de aanvraag eenmalig vast. Ga naar de site van UWV

Betaling kan alleen achteraf, nadat het verlof is genoten, worden aangevraagd. Ongeacht de wijze waarop het verlof is opgenomen, moet je de aanvraag voor de betaling altijd in gehele weken doen. Je kunt voor de gehele periode van in totaal 9 weken, maximaal drie aanvragen doen. Aanvragen kunnen worden ingediend tot drie maanden nadat het kind de leeftijd van een jaar heeft bereikt. Bij adoptie of opname als pleegkind tot een jaar en drie maanden na de feitelijke opneming ter adoptie of als pleegkind.

Betaald ouderschapsverlof is niet aan te vragen als de werknemer volledig arbeidsongeschikt is.

Betaald ouderschapsverlof en opbouw vakantiedagen, -toeslag en pensioen
Betaald ouderschapsverlof en opbouw vakantiedagen, -toeslag en pensioen

Titel

Ga naar de bovenkant