Een attentie met Sinterklaas en Kerst

Werkgevers grijpen de maand december aan om hun waardering aan (oud-)werknemers, vrijwilligers en relaties door middel van een sinterklaas en/of kerstpakket te laten blijken. In het algemeen kan worden gezegd dat men er dol op is.

Belastingvrij

De sinterklaas– en kerstpakketten vallen in de regel onder het zogenaamde ‘niet-verrekenbare deel’ van het WKR-budget. Het verruimde WKR-budget bestaat in 2021 uit 3% van de eerste € 400.000 van de totale fiscale loonsom van de gehele organisatie, daarboven is dit 1,18%. Dit is de zogenaamde forfaitaire, of vrije ruimte. Niet-verrekenbaar houdt in dat het niet mogelijk is deze uitgaven met het loon van de werknemers te verrekenen. Een werkgever kan er natuurlijk wel voor kiezen om het pakket te verrekenen met de werknemers. Maar omdat de meeste werkgevers dat niet doen, wordt gesteld dat ze in het niet-verrekenbare deel van het WKR- budget vallen. De aanschaf van de sinterklaas – en kerstpakketten valt in de forfaitaire ruimte en worden dus in mindering gebracht op het WKR-budget.

Even alles op een rij:

 • Sinterklaas – en kerstpakketten voor werknemers en belastingheffing: 100% Van de kosten mogen ten laste van de WKR. Bij branche-eigen producten geldt hiervoor 20% van de waarde in het economische verkeer, maar niet meer dan € 500 per werknemer per jaar. Bij geen branche-eigen producten geldt de factuurwaarde inclusief BTW.
 • Sinterklaas – en kerstpakketten voor oud-werknemers en belastingheffing: Idem als voor werknemers
 • Sinterklaas – en kerstpakketten voor relaties en belastingheffing: bij een kerstpakket goedkoper dan € 136 (inclusief BTW) is het eindheffingstarief 45%. Bij duurdere kerstpakketten is het eindheffingstarief 75%. Voorwaarde is dat dit wordt medegedeeld en ook aan eigen werknemers wordt verstrekt voor dezelfde gelegenheid. De verstrekker moet aan de ontvanger melden dat de eindheffing is toegepast. Tevens moet u aannemelijk maken dat de ontvanger het kerstpakket ook heeft ontvangen.
 • Sinterklaas – en kerstpakketten voor vrijwilligers en belastingheffing: Idem als kerstpakketten voor relaties.
 • Sinterklaas – en kerstpakketten voor uitzendkrachten en belastingheffing: Het sinterklaas- en kerstpakket is loon voor de uitzendkracht. Het is namelijk een voordeel uit dienstbetrekking. Aangezien de uitzendkracht het kerstpakket van zijn opdrachtgever ontvangt en niet van het uitzendbureau, is sprake van loon van derden. De uitzendkracht is in dienstbetrekking bij het uitzendbureau. De opdrachtgever is dus niet de inhoudingsplichtige van de uitzendkracht. Daarom kan de opdrachtgever het kerstpakket niet aanwijzen als eindheffingsloon en ten laste brengen van de vrije ruimte.
 • BTW en Sinterklaas – en kerstpakketten: De BTW over giften, relatiegeschenken en personeelsvoorzieningen is tot op zekere hoogte aftrekbaar; dat geldt ook voor het kerstpakket. Het drempelbedrag is € 227 exclusief BTW per ontvanger per jaar.
 • De personeelsvereniging en kerstpakketten: Stel, de werkgever stort jaarlijks € 1.000 in de pot van de personeelsvereniging, de werknemers doen er ook € 1.000 in en van de € 2.000 wordt een feest gegeven op de kartbaan. De storting is geen loon, aftrekbaar van de winst en dus geen vuiltje aan de lucht. Voorwaarde is wel dat de werknemers die meedoen de laatste 5 jaar minstens evenveel hebben gedoteerd als de werkgever. Na vijf jaar zou de werkgever – volgens de letterlijke tekst – € 1.000.000 kunnen storten en de werknemers € 1.000. Ook uitkeringen en uitgaven die dan worden gedaan zijn alsdan onbelast.

Laat u zich goed voorlichten, maatwerk is van belang.

Voor meer informatie:

Een attentie met Sinterklaas en Kerst
Een attentie met Sinterklaas en Kerst

Het laatste nieuws

Blijf op de hoogte met het laatste nieuws van Kubus. Heb je vragen m.b.t. het nieuws? Neem dan contact met ons op via info@kubus.nl.

 • Fiscale implicaties van afgewaardeerde leningen in bedrijfsfinanciën

  Geplaatst op: 20 juni 2024

 • Villa met praktijkruimte: is de praktijkruimte onderdeel van de woning?

  Geplaatst op: 20 juni 2024

 • Consultatie verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

  Geplaatst op: 20 juni 2024

 • Inspecteur vernietigt compromis over uitdeling op grond van dwaling

  Geplaatst op: 20 juni 2024