Oudedagsvoorziening via een lijfrente

Voor de opbouw van een oudedagsvoorziening met fiscale faciliteit zijn de ondernemer en de DGA aangewezen op het lijfrenteregime. Vanaf 2023 gaat de lijfrenteruimte flink omhoog. Leidt dat ook tot een voldoende pensioenresultaat? Ja, maar dan moet je wel beleggen.

Eén van de onderdelen in het Pensioenakkoord waarover vooralsnog weinig discussie is, is de invoering van een arbeidsvormneutraal pensioenkader. In het huidige pensioenstelsel is de fiscale ruimte voor een pensioen met een doorsneepremie veel groter dan de fiscale ruimte voor een lijfrente. Een ondernemer kan echter geen gebruik maken van de fiscale pensioenruimte. Hij is immers geen werknemer en valt niet onder de Wet loonbelasting. Ook een DGA heeft beperkte toegang tot collectieve pensioenproducten. De PPI is niet mogelijk – dit is overigens een omissie in de wet -. Deelname aan de collectieve regeling voor werknemers is ook niet mogelijk. En veel verzekeraars hebben in de laatste jaren de distributie van individuele pensioenverzekeringen gestaakt.

Fiscale ruimte

Voor de opbouw van een oudedagsvoorziening met fiscale faciliteit zijn de ondernemer en de DGA daarom aangewezen op het lijfrenteregime. En de fiscale ruimte bij een lijfrente is met 13,3% van de premiegrondslag een stuk beperkter dan de fiscale ruimte bij pensioen. Bij het nieuwe arbeidsvormneutraal pensioenkader conform het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen, wordt de fiscale ruimte voor pensioen (2e pijler) gelijk getrokken met de fiscale ruimte voor lijfrente (3e pijler).

Een van de kernpunten van het pensioenakkoord is het afschaffen van de doorsneepremie. Deze doorsneepremie wordt vervangen door een leeftijdsonafhankelijk premiepercentage. Dit premiepercentage wordt fiscaal begrensd op de middelloonnorm met een opbouwpercentage van 1,875% per jaar. Bij een opbouwperiode van 40 jaar wordt er dan 75% van het gemiddelde salaris aan pensioen opgebouwd. Bij de berekening van de fiscaal maximale premie is de marktrente het uitgangspunt. In het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen is opgenomen dat het maximale premiepercentage 30% wordt.

Wat betekent het arbeidsvormneutraal pensioenkader voor de lijfrenteruimte?

In het wetsvoorstel staat dat het premiepercentage van 30% ook gaat gelden voor pensioenopbouw in de derde pijler, dus de lijfrente. De lijfrenteruimte zal daarmee van 13,3% van de premiegrondslag naar 30% van de premiegrondslag gaan. Een stijging van 125%. Op deze wijze is het voor een ieder, de ondernemer, de DGA maar ook de werknemer met een minder dan fiscaal maximale inleg van 30% in de pensioenregeling, mogelijk om via het lijfrenteregime, een volwaardig pensioen bij elkaar te sparen.

Meer weten?

Vraag het uw Kubus adviseur.

Kubus. Vierkant achter uw zaak.

Oudedagsvoorziening via een lijfrente
Oudedagsvoorziening via een lijfrente

Het laatste nieuws

Blijf op de hoogte met het laatste nieuws van Kubus. Heb je vragen m.b.t. het nieuws? Neem dan contact met ons op via info@kubus.nl.

 • Fiscale implicaties van afgewaardeerde leningen in bedrijfsfinanciën

  Geplaatst op: 20 juni 2024

 • Villa met praktijkruimte: is de praktijkruimte onderdeel van de woning?

  Geplaatst op: 20 juni 2024

 • Consultatie verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

  Geplaatst op: 20 juni 2024

 • Inspecteur vernietigt compromis over uitdeling op grond van dwaling

  Geplaatst op: 20 juni 2024