Nieuws, tips & info uit de administratieve sector

Hier vind je nieuws, tips en info uit de administratieve sector. Zit je met een vraag? Neem dan contact op met de dichtstbijzijnde Kubus-adviseur.

Laatst toegevoegde nieuwsartikelen

 • Btw bij short-stayverhuur: wat ondernemers moeten weten

  Geplaatst op: 11 juli 2024

 • Is de vervangingswaarde van bedrijfspanden in- of exclusief btw?

  Geplaatst op: 11 juli 2024

 • Onderzoek gevolgen beperking vrijstelling groen beleggen per 1 januari 2025

  Geplaatst op: 11 juli 2024

 • Verbouwing leidt niet tot nieuw gebouw

  Geplaatst op: 11 juli 2024

 • Schadeverzekeraar probeert onder verlegde btw uit te komen

  Geplaatst op: 4 juli 2024

 • Hoge Raad komt met nieuwe uitleg van gering financieel belang voor vergoeding immateriële schade

  Geplaatst op: 4 juli 2024

Oudere nieuwsartikelen

 • Verkoop woning aan bv tegen (te) hoge prijs. Bevoordeling?

  Verkoop woning aan bv tegen (te) hoge prijs. Bevoordeling?

  Een dga verkoopt in 2015 zijn woning aan zijn bv. Een jaar later verkoopt de bv de woning voor een flink

  Geplaatst op: 30 mei 2024

 • Uitstel voor doen aangifte wel of niet verleend?

  Uitstel voor doen aangifte wel of niet verleend?

  De bevoegdheid van de Belastingdienst om een aanslag inkomstenbelasting vast te stellen vervalt drie jaar

  Geplaatst op: 30 mei 2024

 • Geen cassatie tegen hofuitspraak over invloed vrijgesteld inkomen op ouderenkorting

  Geen cassatie tegen hofuitspraak over invloed vrijgesteld inkomen op ouderenkorting

  De staatssecretaris van Financiën ziet af van het instellen van beroep in cassatie tegen een uitspraak

  Geplaatst op: 30 mei 2024

 • Openstelling Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie

  Openstelling Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie

  In 2023 is de Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE) voor het eerst opengesteld.

  Geplaatst op: 23 mei 2024

 • Kamerbrief aanpassingen in bedrijfsopvolgingsregeling en doorschuifregeling

  Kamerbrief aanpassingen in bedrijfsopvolgingsregeling en doorschuifregeling

  Het terugdraaien van het amendement bedrijfsopvolgingsregeling en doorschuifregeling voorlopig verworpen.

  Geplaatst op: 23 mei 2024

 • Fiscale maatregelen in hoofdlijnenakkoord

  Fiscale maatregelen in hoofdlijnenakkoord

  Dit hoofdlijnenakkoord bevat een aantal fiscale maatregelen en een aantal nog uit te werken voornemens voor fiscale maatregelen.

  Geplaatst op: 23 mei 2024

 • Kabinetsreactie op evaluatie onbelaste reiskostenvergoeding

  Kabinetsreactie op evaluatie onbelaste reiskostenvergoeding

  De evaluatie onbelaste reiskostenvergoeding kwam tot de conclusie dat de regeling doeltreffend en doelmatig is.

  Geplaatst op: 23 mei 2024

 • Uitvoeringstoetsen amendementen op Belastingplan 2024

  Uitvoeringstoetsen amendementen op Belastingplan 2024

  De staatssecretaris van Financiën heeft de uitvoeringstoetsen bij de amendementen op het Belastingplan 2024 naar de Tweede Kamer gestuurd.

  Geplaatst op: 16 mei 2024

 • Tussentijds beëindigen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

  Tussentijds beëindigen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

  Het tussentijds beëindigen arbeidsovereenkomst is mogelijk wanneer dat recht schriftelijk is overeengekomen en voor beide partijen geldt.

  Geplaatst op: 16 mei 2024

 • Dien Gecombineerde opgave uiterlijk 15 mei in

  Dien Gecombineerde opgave uiterlijk 15 mei in

  De Gecombineerde opgave zal uiterlijk 15 mei ingediend moeten worden. De in het verleden geldende

  Geplaatst op: 13 mei 2024

 • Onbekwaamheid werknemer geen dringende reden voor ontslag op staande voet

  Onbekwaamheid werknemer geen dringende reden voor ontslag op staande voet

  Ontslag op staande voet is een uiterste maatregel en moet daarom aan strenge voorwaarden voldoen. Het

  Geplaatst op: 8 mei 2024

 • Niet-verhuurde woning in box 3

  Niet-verhuurde woning in box 3

  Een inwoner van Zweden is eigenaar van een woning in Nederland. De woning is puur voor eigen gebruik en

  Geplaatst op: 8 mei 2024

 • Ontwerpbesluit met uurprijzen kinderopvang 2025

  Ontwerpbesluit met uurprijzen kinderopvang 2025

  De minister van SZW heeft een ontwerpbesluit met aanpassingen in de kinderopvangtoeslag voor

  Geplaatst op: 8 mei 2024

 • Vaststelling rendementspercentage box 3 banktegoeden en schulden voor 2023

  Vaststelling rendementspercentage box 3 banktegoeden en schulden voor 2023

  Op een moment, waarop een groot deel van de belastingplichtigen de aangifte IB voor het jaar 2023 heeft

  Geplaatst op: 2 mei 2024

 • Geen ingekomen werknemer

  Geen ingekomen werknemer

  De 30%-regeling is op verzoek van toepassing op een ingekomen werknemer met een specifieke deskundigheid,

  Geplaatst op: 2 mei 2024

 • Verkoop woningbouwkavels belast met btw?

  Verkoop woningbouwkavels belast met btw?

  Een tuinbouwer zag zich door een wijziging van het bestemmingsplan gedwongen om zijn activiteiten te

  Geplaatst op: 30 april 2024

 • Was een verbouwing zo ingrijpend dat in wezen nieuwbouw is ontstaan?

  Was een verbouwing zo ingrijpend dat in wezen nieuwbouw is ontstaan?

  Een ondernemer heeft een pand gekocht nadat dit was verbouwd tot hotel. De vraag is of de aanpassingen

  Geplaatst op: 30 april 2024

 • Proceskostenvergoeding

  Proceskostenvergoeding

  Een belanghebbende is het niet eens met de toegekende proceskostenvergoeding en gaat in beroep.

  Geplaatst op: 30 april 2024

 • Kabinet wil verbod op contante betalingen boven € 3.000

  Kabinet wil verbod op contante betalingen boven € 3.000

  Het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen omvat een verbod op contante betalingen boven € 3.000.

  Geplaatst op: 25 april 2024

 • Geen extra verhoging minimumloon per 1 juli, wel indexering

  Geen extra verhoging minimumloon per 1 juli, wel indexering

  De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met een extra verhoging van het wettelijke minimumloon per 1 juli

  Geplaatst op: 25 april 2024

 • Kamerbrief over toekomstig stelsel box 3

  Kamerbrief over toekomstig stelsel box 3

  De staatssecretaris van Financiën heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de ontwikkelingen

  Geplaatst op: 25 april 2024

 • Loon of schenking?

  Loon of schenking?

  Loon is een ruim begrip en omvat alles wat uit een dienstbetrekking wordt genoten. Vergoedingen en

  Geplaatst op: 18 april 2024

 • Aanpassing besluit internationale waardeoverdracht van pensioen

  Aanpassing besluit internationale waardeoverdracht van pensioen

  Naar aanleiding van twee arresten van het Hof van Justitie EU heeft de staatssecretaris van Financiën een

  Geplaatst op: 18 april 2024

 • Alternatieve dekkingsopties voor maatregelen uit Belastingplan 2024

  Alternatieve dekkingsopties voor maatregelen uit Belastingplan 2024

  Bij de behandeling van het Belastingplan 2024 heeft de Eerste Kamer inhoudelijke bezwaren geuit tegen

  Geplaatst op: 18 april 2024

 • Verdeling van aftrekposten door fiscale partners kan later aangepast worden

  Verdeling van aftrekposten door fiscale partners kan later aangepast worden

  Een echtpaar woonde met hun twee kinderen in een eigen woning. De eigen woning is gefinancierd met een

  Geplaatst op: 18 april 2024

 • Fiscale risico’s bij schuiven met panden: wat u moet weten

  Fiscale risico’s bij schuiven met panden: wat u moet weten

  In de complexe wereld van belastingen en onroerend goed kan het schuiven met panden aanzienlijke fiscale

  Geplaatst op: 18 april 2024

 • Gevolgen verliesverrekening voor aanslag waarmee verlies is verrekend

  Gevolgen verliesverrekening voor aanslag waarmee verlies is verrekend

  Een ondernemer leed in 2018 verlies. De inspecteur heeft het vastgestelde verlies bij beschikking

  Geplaatst op: 18 april 2024

 • Internetconsultatie aanpassing kavelruilvrijstelling overdrachtsbelasting

  Internetconsultatie aanpassing kavelruilvrijstelling overdrachtsbelasting

  Er geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor de verkrijging van grond in het kader van een

  Geplaatst op: 11 april 2024

 • Omvang administratie- en bewaarplicht ondernemers

  Omvang administratie- en bewaarplicht ondernemers

  Tijdens een boekenonderzoek bij een ondernemer heeft de inspecteur verzocht om inzage in de

  Geplaatst op: 11 april 2024

 • Moeten alle op de zaak betrekking hebbende stukken worden opgestuurd?

  Moeten alle op de zaak betrekking hebbende stukken worden opgestuurd?

  De heffingsambtenaar heeft een aanslag onroerendezaakbelastingen opgelegd. De belanghebbende is het met

  Geplaatst op: 11 april 2024