Prinsjesdag 2020: Wat betekent het voor jou als ondernemer?

Prinsjesdag 2020 is weer achter de rug en het kabinet heeft de belastingplannen voor 2021 bekend gemaakt. De belangrijkste strekking van Prinsjesdag was dit jaar niet bezuinigen, maar Nederland de crisis uit investeren. Benieuwd wat dit voor jou als ondernemer betekent? We hebben een aantal van de belangrijkste veranderingen voor jou op een rij gezet.

Basistarief inkomstenbelasting in 2021 omlaag

Voor iedereen die inkomstenbelasting betaalt, gaat vanaf 1 januari 2021 een lager basistarief betalen (Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief).

Het basistarief voor de inkomstenbelasting wordt in 2021 verlaagd. De eerste belastingschijf daalt van 37,35% tot 37,10%. Dit tarief geldt voor alle inkomens tot € 68.507. Het tarief zakt tussen 2022 en 2024 verder naar beneden tot 37,03%. algemene heffingskorting wordt extra verhoogd met € 22, bovenop de € 60 die al gepland was.

Extra verhoging algemene heffingskorting

Ben jij ondernemer met een belastbaar inkomen uit werk en woning tot € 68.507? Dan krijg je een heffingskorting op jouw inkomensbelasting en de premie volksverzekeringen. Het kabinet heeft aangekondigd dat deze korting naar verwachting per 1 januari 2021 omhoog gaat. In 2021 komt op de geplande verhoging nog een extra verhoging.

Hoeveel korting je krijgt is afhankelijk van jouw inkomen. Heb je een belastbaar inkomen (het inkomen waarover je belasting moet betalen) uit werk en woning tot € 68.507? Dan neemt je besteedbaar inkomen toe in 2021.

Zelfstandigenaftrek in stappen omlaag

Als zelfstandige maak je gebruik van de zelfstandigenaftrek en hoef je over € 7.030 van jouw winst geen belasting te betalen. Vanaf 2021 gaat deze aftrekpost omlaag en kun je € 6.670 aftrekken van jouw winst. De aftrek wordt de jaren erna stapsgewijs verder verlaagd tot en met € 3.240 in 2036.

Maar ga je dan als zelfstandige meer belasting betalen? Het antwoord daarop is ‘nee’. Het kabinet heeft namelijk andere belastingmaatregelen getroffen waardoor je juist minder belasting gaat betalen per 2021. Zoals een lager basistarief voor de inkomstenbelasting en hogere heffingskortingen. Met deze belastingmaatregelen wordt getracht het fiscale verschil tussen zelfstandigen en werknemers kleiner maken.

Tarief vennootschapsbelasting

De eerder aangekondigde verlaging van het hoge tarief van de vennootschapsbelasting gaat niet door, waardoor dit tarief op 25% blijft. De verlaging van het lage Vpb-tarief van 16,5% naar 15% gaat wel door. In de komende jaren zullen hier meerdere mkb-bedrijven van gaan profiteren.

Vanaf 2021 geldt het lage Vpb-tarief voor winsten tot € 245.000 in plaats van € 200.000. In 2022 gaat deze grens verder omhoog naar € 395.000.

Nieuwe investeringskorting (BIK)

Een goed voorbeeld van ‘Nederland de crisis door investeren’ is de opgestelde baangerelateerde investeringskorting. Afgekort BIK. Ga je als bedrijf bijvoorbeeld een nieuwe machine kopen? Dan krijg je een korting die je kunt verrekenen via de loonheffing. Details van de regeling worden nog verder uitgewerkt.

Transitievergoeding bij ontslag medewerker

Ontsla je een werknemer? Of verleng je het contract niet? Dan dien je een transitievergoeding te betalen aan jouw werknemer. De werknemer kan deze vergoeding gebruiken voor bijvoorbeeld een opleiding. Je hoeft geen transitievergoeding te betalen als je werknemer het eens is met ontslag (ontslag met wederzijds goedvinden).

Met deze handige rekentool kun je de hoogte van de transitievergoeding berekenen.

Meer over de transitievergoeding lees je hier.

Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Ben je kleine werkgever en beëindig je jouw bedrijf door ziekte of pensionering? Dan heb je vanaf 2021, onder voorwaarden, recht op compensatie van de transitievergoeding voor uw werknemers. De compensatie geldt ook bij overlijden.

Overdrachtsbelasting stijgt naar 8%

Ben je als ondernemer van plan om een bedrijfspand te kopen? Dan ga je naar verwachting per 1 januari 2021 2% meer overdrachtsbelasting betalen. Voorheen was het 6%. In 2021 wordt het verhoogd naar 8% overdrachtsbelasting.

Beleg je in woningen of andere vastgoedobjecten? Dan ga je in 2021 ook 8% overdrachtsbelasting betalen. Voorheen was dat 2% voor woningen en voor andere vastgoedobjecten 6%.

Tarief innovatiebox omhoog naar 9%

Hou jij je als ondernemer bezig met innovatieve projecten en winst maken? Dan hoef je over dit deel van de winst minder vennootschapsbelasting (vpb) te betalen. Het tarief van deze innovatiebox is nu 7%, en gaat naar verwachting per 1 januari 2021 omhoog naar 9%.

Lees hier meer.

Meer weten?
Ga naar het ondernemersplein of neem contact op met jouw Kubus adviseur.

Prinsjesdag 2020: Wat betekent het voor jou als ondernemer?
Prinsjesdag 2020: Wat betekent het voor jou als ondernemer?

Het laatste nieuws

Blijf op de hoogte met het laatste nieuws van Kubus. Heb je vragen m.b.t. het nieuws? Neem dan contact met ons op via info@kubus.nl.

 • Succesvol ondernemen met de Kubus Coöperatie

  Geplaatst op: 9 oktober 2023

 • Prinsjesdag 2023: Wat verandert er voor jou in 2024

  Geplaatst op: 21 september 2023

 • Een administratiekantoor als onderneming? Slim!

  Geplaatst op: 19 september 2023

 • Sluit je aan bij Kubus en boost je administratiekantoor

  Geplaatst op: 10 juli 2023