Soms toch nog uitstel van betaling

Sommige ondernemers met liquiditeitsproblemen door de coronacrisis kunnen onder strikte voorwaarden toch nog uitstel van betaling krijgen tot 31 januari 2022. Het uitstel wordt in dat geval verleend voor belastingen die betaald hadden moet zijn tussen 1 oktober 2021 en 31 januari 2022. De ondernemer kan hier schriftelijk om verzoeken tot en met 31 januari 2022. Dit kan dus met terugwerkende kracht. Deze goedkeuring staat in onderdeel 3.4 van het gewijzigde besluit noodmaatregelen coronacrisis. Ook wordt goedgekeurd dat een samenloop met andere uitstelvormen geen belemmering vormt voor het verlenen van dit aanvullende uitstel.

De strikte voorwaarden zijn:

 1. de ondernemer komt in aanmerking voor de betalingsregeling van goedkeuring 1 van onderdeel 3.5 van dit gewijzigde besluit (zie hierna);
 2. het nog steeds niet kunnen betalen van belastingen is hoofdzakelijk veroorzaakt door de coronacrisis;
 3. de betalingsproblemen zijn van tijdelijke aard;
 4. de betalingsproblemen zijn voor een bepaald tijdstip opgelost;
 5. het gaat om een levensvatbare onderneming;
 6. voor de belastingen waarvoor het uitstel wordt gevraagd, is er voldaan aan de aangifteplicht;
 7. het gevraagde uitstel heeft betrekking op een of meer genoemde belastingen in goedkeuring 1 van onderdeel 3.1 van dit gewijzigde besluit;
 8. de ondernemer verstrekt een verklaring van een derde-deskundige die het voor de ontvanger aannemelijk maakt dat aan de eisen als bedoeld onder b t/m e wordt voldaan. De verklaring  van de derde deskundige bevat een beoordeling van de aard van de betalingsproblemen, gaat in op de aannemelijkheid van de bedrijfseconomische gezondheid van de  onderneming, de haalbaarheid van het in de toekomst inlopen van de betalingsachterstand en geeft blijk van de waarneming van de aan dat oordeel ten grondslag liggende feiten en omstandigheden door de deskundige (zie ook artikel 25.6.2b LI);
 9. als de schuld ten tijde van het verzoek om uitstel ingevolge deze goedkeuring lager is dan € 20.000, kan de ondernemer volstaan met een eigen verklaring die voldoet aan dezelfde eisen  als bedoeld onder h.
Soms toch nog uitstel van betaling
Soms toch nog uitstel van betaling

Het laatste nieuws

Blijf op de hoogte met het laatste nieuws van Kubus. Heb je vragen m.b.t. het nieuws? Neem dan contact met ons op via info@kubus.nl.

 • Uitvoeringstoetsen amendementen op Belastingplan 2024

  Geplaatst op: 16 mei 2024

 • Tussentijds beëindigen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

  Geplaatst op: 16 mei 2024

 • Dien Gecombineerde opgave uiterlijk 15 mei in

  Geplaatst op: 13 mei 2024

 • Onbekwaamheid werknemer geen dringende reden voor ontslag op staande voet

  Geplaatst op: 8 mei 2024