Handreiking gerichte vrijstelling thuiswerkkosten

De Belastingdienst heeft een handreiking gepubliceerd over de gerichte vrijstelling thuiswerkkosten 2022.

Gepubliceerd op 2 februari 2022

Handreiking gerichte vrijstelling thuiswerkkosten

De Belastingdienst heeft een handreiking gepubliceerd over de gerichte vrijstelling thuiswerkkosten 2022. Vanaf 1 januari 2022 mag aan de werknemer een onbelaste vergoeding worden geven voor thuiswerkkosten. Hiervoor geldt een gerichte vrijstelling van € 2 per thuisgewerkte dag.

De vergoeding voor thuiswerkkosten is bedoeld voor de extra kosten voor water- en elektriciteitsgebruik, verwarming, koffie, thee en toiletpapier. Het bedrag van € 2 is gebaseerd op onderzoek dat het Nibud heeft gedaan. De vrijstelling kan ook worden toegepast als een werknemer slechts een deel van de dag thuiswerkt. Voor het inrichten van een thuiswerkplek mag al een onbelaste vergoeding worden gegeven. De kosten voor een bureaustoel, een computer of een telefoon kunnen via andere gerichte vrijstellingen van de werkkostenregeling worden vergoed.

128-dagenregeling

Voor deze gerichte vrijstelling geldt de 128-dagenregeling. Dit wil zeggen dat als de werknemer 128 dagen thuiswerkt, de werknemer een vaste onbelaste vergoeding voor thuiswerkkosten mag worden gegeven alsof de werknemer 214 dagen per kalenderjaar thuis werkt.

De 128-dagenregeling gaat uit van 214 werkdagen per jaar voor een fulltime medewerker, na aftrek van vakantie, ziekte (gemiddeld ziekteverzuim) en feestdagen.

Handreiking gerichte vrijstelling thuiswerkkosten
Handreiking gerichte vrijstelling thuiswerkkosten

Titel

Ga naar de bovenkant