Administratie en financiële administratie: Het verschil

Als ondernemer kom je regelmatig in aanraking met termen zoals administratie en financiële administratie. Hoewel deze termen vaak door elkaar worden gebruikt, zijn er wel degelijk verschillen tussen beide begrippen. In dit artikel leggen we uit wat het verschil is tussen administratie en financiële administratie en waarom het belangrijk is om hiermee vertrouwd te zijn.

Wat is Administratie?

Administratie verwijst naar het proces van het vastleggen en organiseren van zakelijke gegevens en transacties. Het omvat het verzamelen, registreren, classificeren en samenvatten van informatie met betrekking tot de activiteiten van een bedrijf. Administratie is van cruciaal belang voor het behoud van een overzichtelijke en geordende bedrijfsvoering. Het houdt rekening met verschillende aspecten, zoals inkoop, verkoop, voorraadbeheer, personeelsadministratie en meer.

Wat is Financiële Administratie?

Financiële administratie is een specifiek onderdeel van de administratie dat zich richt op de financiële aspecten van een bedrijf. Het heeft betrekking op het systematisch vastleggen en verwerken van financiële gegevens, zoals inkomsten, uitgaven, activa, passiva, winsten en verliezen. Financiële administratie is essentieel voor het creëren van financiële overzichten, zoals de balans, de winst- en verliesrekening en de kasstroomoverzichten.

Belangrijkste verschillen

 1. Scope: Administratie heeft een breder bereik en omvat alle zakelijke activiteiten, terwijl financiële administratie zich specifiek richt op de financiële aspecten van het bedrijf.
 2. Doel: Administratie is gericht op het organiseren en vastleggen van informatie voor interne doeleinden, terwijl financiële administratie zich richt op het creëren van financiële rapporten voor zowel interne als externe belanghebbenden.
 3. Informatie: Administratie bevat gegevens over diverse bedrijfsactiviteiten, zoals inkoop, verkoop en personeelsadministratie. Financiële administratie richt zich voornamelijk op financiële gegevens, zoals inkomsten, uitgaven en winsten.
 4. Regelgeving: Financiële administratie moet voldoen aan specifieke wet- en regelgeving, zoals belastingwetten en boekhoudstandaarden. Administratie is meer flexibel en kan worden aangepast aan de specifieke behoeften van het bedrijf.

Het belang van het begrijpen van het verschil

Het begrijpen van het verschil tussen administratie en financiële administratie is essentieel voor een goede bedrijfsvoering. Door een overzichtelijke administratie bij te houden, kun je belangrijke zakelijke beslissingen nemen op basis van betrouwbare informatie. Financiële administratie biedt inzicht in de financiële gezondheid van het bedrijf en stelt je in staat om financiële rapporten op te stellen die nodig zijn voor externe partijen, zoals belastingdiensten en investeerders.

Het belang van professionele ondersteuning

Het voeren van een nauwkeurige administratie en financiële administratie vereist deskundigheid en kennis van wet- en regelgeving. Het kan complex zijn om aan alle wettelijke vereisten te voldoen en om financiële gegevens op de juiste manier te verwerken. Daarom is het vaak verstandig om samen te werken met een professioneel administratiekantoor, zoals Kubus Coöperatie. Kubus administratiekantoren hebben ervaren professionals in dienst die je kunnen helpen bij het opzetten en onderhouden van een nauwkeurige administratie en financiële administratie. Ze kunnen je adviseren over belastingaangiftes, financiële rapportage en andere belangrijke aspecten van je bedrijfsvoering.

Conclusie

Hoewel administratie en financiële administratie nauw met elkaar verbonden zijn, zijn er duidelijke verschillen tussen beide begrippen. Administratie omvat alle zakelijke activiteiten, terwijl financiële administratie zich specifiek richt op de financiële aspecten. Het begrijpen van dit verschil is van groot belang voor een succesvolle bedrijfsvoering. Samenwerken met een professioneel administratiekantoor, zoals Kubus Coöperatie, kan je helpen bij het opzetten en onderhouden van een nauwkeurige administratie en financiële administratie.

Neem contact op met het dichtstbijzijnde Kubus administratiekantoor voor professionele ondersteuning bij je administratie en financiële administratie.

Administratie en financiële administratie: Het verschil
Administratie en financiële administratie: Het verschil

Het laatste nieuws

Blijf op de hoogte met het laatste nieuws van Kubus. Heb je vragen m.b.t. het nieuws? Neem dan contact met ons op via info@kubus.nl.

 • Afschrijvingen en investeringen: Hoe optimaal te gebruiken

  Geplaatst op: 12 december 2023

 • Het kiezen van de juiste rechtsvorm voor je onderneming

  Geplaatst op: 15 november 2023

 • Zakelijke versus persoonlijke uitgave: Wat is het verschil?

  Geplaatst op: 27 oktober 2023

 • Succesvol ondernemen met de Kubus Coöperatie

  Geplaatst op: 9 oktober 2023