Klachtenbehandeling van Kubus

Klachtenbehandeling

Kubus hecht veel waarde aan tevreden klanten en daarbij hoort een kwalitatief goede dienstverlening.
Samen met onze leden hebben we dan ook een uitgebreid kwaliteitssysteem ontwikkeld. Onderdeel daarvan is, dat u als klant de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen als er eens iets mis gaat. En eerlijk is eerlijk; waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt, dus dat gebeurt ook bij ons wel eens.

Uiteraard is het de bedoeling dat u eerst probeert om daar samen met uw Kubuskantoor uit te komen.
Voor het geval dat niet lukt, kunt u een klacht indienen bij Kubus Coöperatie, zijnde de organisatie waar uw Kubus kantoor bij aangesloten is.
Dat kan door onderstaand formulier (volledig) in te vullen. Deze komt dan terecht bij de klachtenfunctionaris van de Kubus Coöperatie.
Vervolgens zal doorgaans telefonisch of per mail contact met u gezocht worden om de klacht verder met u te bespreken en uw verwachting te vernemen.
Daarna wordt contact opgenomen met het Kubus kantoor waar de klacht betrekking op heeft. Vaak leidt dat al tot een oplossing door de bemiddeling van de klachtenfunctionaris.

Klachtenformulier

Vul onderstaande formulier (volledig) in en uw klacht wordt zo spoedig mogelijk in behandeling genomen. U mag ook rechtstreeks contact opnemen via klacht@kubus.nl.

Mocht u het formulier gebruiken dan ontvangt u direct daarna een bevestiging met kopie van uw tekst.