Omzet MKB groeit

De omzet in het midden- en kleinbedrijf is vorig jaar met 7,4% gegroeid. Met name de bouw, de medische sector en zakelijke dienstverlening zijn gegroeid. Dit in tegenstelling tot de automotive sector. Onder de provincies presteerden Zeeland, Noord-Brabant en Limburg het best.

Solvabiliteit verbeterd, schulden zijn toegenomen
Volgens de SRA heeft het mkb financieel gezien een erg goed jaar achter de rug. Ook de solvabiliteit is sterk verbeterd, het eigen vermogen nam in totaal met bijna 12% toe. Daarnaast zijn mkb-ondernemers gemiddeld genomen meer schulden aangegaan om te investeren. De kortlopende schulden liepen per saldo met 1,4% op. De kar werd hier getrokken door de bouw, de logistiek en de industrie. Alleen autobedrijven bouwden de schulden gemiddeld verder af.

Topjaar voor zakelijke dienstverlening
In de specialistische zakelijke dienstverlening trok de groei van de omzet en de winst in 2016 verder aan. De omzet steeg met ruim 14%, bijna een verdrievoudiging van de groei in 2015. In 2014 was nog sprake van een lichte krimp. De branche stak daarmee duidelijk uit boven het landelijk gemiddelde van 7,4%. Ook de winstontwikkeling was positief. De winstgroei steeg met 29,5%, ten opzichte van 20,4% voor het mkb als geheel.

Binnen de branche waren de verschillen behoorlijk groot. De cijfers voor adviesdiensten op het gebied van management en bedrijfsvoering zijn sterk positief. Ingenieurs en architecten profiteerden van positieve trends op de woningmarkt en in de bouw. Voor juridische dienstverleners was het een moeilijker jaar.

Voor de branche als geheel namen de bedrijfskosten toe, vooral door hogere personeelskosten: de pensioenpremies stegen met 27% en de loonkosten met 8%, boven het mkb-gemiddelde van 6%. Ook de exploitatie- en inventariskosten waren relatief hoog. De kosten van uitbesteed werk waren opvallend hoog met een ruime stijging van 133%. Waar in 2015 nog sprake was van een forse achteruitgang van de solvabiliteit, zien we in 2016 een duidelijke verbetering.

Bron: Nextens

Artikelen gerelateerd aan…

Ga naar de bovenkant