62% van de werkgevers kampt met werknemers met schuld

Maar liefst 62% van de Nederlandse werkgevers heeft te maken met werknemers die in financiële problemen zitten. Helaas hebben werkgevers doorgaans pas laat zicht op de geldproblemen bij hun personeel, waardoor de gemiddelde kosten voor een werkgever al snel oplopen naar duizenden euro’s per jaar.

Kosten voor werkgevers

Volgens het Nibud gaat het met name om de kosten van de verwerking van loonbeslag, ziekteverzuim en verlies van productiviteit. 57% van de werkgevers ziet personeel met schulden als een groot risico voor de organisatie. Vrijwel alle werkgevers geven aan in actie te komen als een werknemer in financiële problemen blijkt te zitten. 80% van de werkgevers ziet het ook als zijn verantwoordelijkheid om mensen te ondersteunen bij geldzaken. Helaas blijkt een werkgever pas laat op de hoogte te zijn van de problemen. Meestal pas als er loonbeslag wordt gelegd, of wanneer de werknemer om een voorschot vraagt.

Gevolgen voor positie werknemer

Een derde van de werkgevers vindt financiële problemen van werknemers een reden een contract niet te verlengen, bijna één op de vijf ziet het zelfs als een reden voor ontslag. Geschat wordt dat bijna de helft van de werknemers bang is voor deze consequenties en het daarom niet bespreekbaar maakt. Het Nibud zou juist graag zien dat praten over geld op de werkvloer laagdrempeliger wordt en dat werkgevers ervoor zorgen dat werknemers met vragen over hun persoonlijke financiële situatie of de belastingaangifte, terecht zouden kunnen bij een financieel deskundige. Het Nibud denkt dat dit een passende rol voor de werkgevers is, gezien het feit dat uit het onderzoek naar voren komt dat driekwart van de werkgevers vindt dat de financiële gezondheid van werknemers een belangrijk onderdeel van het HR-beleid is.

Daling van aantal loonbeslagen

Het Nibud ziet wel een daling in het aantal loonbeslagen. Waar in 2012 nog 74% van de organisaties met loonbeslagen te maken had, is dat nu 46%. Ook het aantal werknemers met geldproblemen is gedaald. In 2012 had 78% van de werkgevers personeel met geldproblemen, nu is dat 62%. Dit beeld komt overeen met de lijn in de ontwikkeling van aanvragen voor schuldhulpverlening. Sinds 2015 vragen uitkeringsgerechtigden vaker sanering aan dan werknemers. Tussen 2011 en 2015 deden meer werknemers een beroep op schuldsanering.

Bron: Nextens

Artikelen gerelateerd aan…

Ga naar de bovenkant