Coronacrisis: welke financiële regelingen zijn er voor ondernemers, bedrijven en zzp’ers?

Het coronavirus heeft heel Nederland in zijn greep. Om de werkgelegenheid te behouden, heeft de overheid financiële regelingen opgesteld waarvan je als ondernemer, bedrijf of zzp’er gebruik kunt maken. Hieronder een overzicht van de maatregelen:

1. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW)

De eerder opgestelde werktijdverkorting (WTV) wordt ingetrokken en vervangen door NOW. Als werkgever kun je met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’. Hiervoor ontvang je van het UWV een voorschot. Hierdoor kunnen werknemers met een vast én flexibel contract in dienst blijven en worden doorbetaald. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden. Op dit moment kun je nog geen aanvraag indienen. Op korte termijn komen er meer details beschikbaar.

Lees hier meer over de voorwaarden van deze regeling.

2. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Voor zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers die in de knel komen door de coronacrisis, is er tijdelijke financiële ondersteuning. Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk:

Inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum voor maximaal 3 maanden
Een lening voor bedrijfskapitaal
Je vraagt de Tozo (voorheen Extra Bbz-ondersteuning) aan bij de gemeente waar je woont. Dit hoef je niet direct te doen. De regeling werkt terug tot 1 maart en geldt tot 1 juni 2020.

Lees hier meer over de voorwaarden van Tozo.

3. Compensatieregeling: 4.000 euro voor direct getroffen ondernemers

Er komt een tegemoetkoming voor de eerste nood bij ondernemers die zijn getroffen als gevolg van overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet geheel of grotendeels zien verdwijnen. Denk hierbij aan ondernemers in de horecasector die verplicht de deuren moeten sluiten.

De tegemoetkoming is een gift en betreft een forfaitair bedrag van € 4000,-. Later wordt bekendgemaakt onder welke voorwaarden dit gebeurt en welke bedrijven in aanmerking komen.

Lees hier meer over de compensatieregeling.

4. Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Met de versoepeling van Borgstelling MKB-kredieten kun je als ondernemer onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank. De BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro. De overheid wil met deze regeling voorkomen dat bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus in liquiditeitsproblemen komen. Met de maatregel staat de overheid voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kan bieden. Hierdoor kun je als ondernemer meer lenen. Aanvragen van de regeling doe je niet zelf, maar je kunt een geaccrediteerde financier vragen van de regeling gebruik te maken. Meestal is dat je bank.

Lees hier meer over de BMKB.

5. Uitstel betalen belasting

Door de coronacrisis in de problemen gekomen? Dab kun je de Belastingdienst verzoeken om uitstel van belastingbetaling. Dat kan gaan om je inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De aanvraag moet je wel schriftelijk motiveren voordat de invordering wordt stilgezet, pas later vindt de beoordeling plaats. Als je de komende maanden te laat je belasting betaalt, zal de Belastingdienst geen verzuimboete uitdelen. Als je door de huidige situatie een lagere winst verwacht is het bovendien raadzaam een verlaging van de voorlopige aanslag aan te vragen. Doordat er veel aanvragen binnenkomen, kan de behandeltijd oplopen.

6. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO)

Mkb’ers en grote bedrijven die moeite hebben om bankleningen en –garanties te krijgen kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling. Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO geeft de overheid een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Het maximum per onderneming ligt tijdelijk op 150 miljoen euro. Het kabinet ‘committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is’. Om gebruik te maken van de regeling meld je je bij je bank.

Lees hier meer over GO.

7. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Qredits komt bestaande klanten die geraakt worden door de coronacrisis tegemoet in het dragen van hun financieringslasten. De verstrekker van microkrediet verleent 6 maanden uitstel van aflossing. De rente gaat in die periode omlaag naar 2%. De regeling is bedoeld om kleine ondernemers in bijvoorbeeld de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, bouw en zakelijke dienstverlening te ondersteunen. Het kabinet ondersteunt Qredits met maximaal 6 miljoen euro.

Kleine ondernemers en zzp’ers die nog geen krediet hebben bij Qredits, kunnen daar terecht voor het aanvragen van een lening of overbruggingskrediet als gevolg van de coronacrisis.

8. Toeristenbelasting en cultuursector

Er wordt gesproken over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven (tijdelijk) in te trekken. Het gaat in het bijzonder om de toeristenbelasting. Een aantal gemeenten heeft zelf al maatregelen genomen. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke regelingen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is. Ga voor aanvullende informatie over de coronacrisis en de cultuursector naar de site van de Rijksoverheid.

9. Banken verlenen uitstel

De banken ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank hebben in navolging van de overheid een aanvullende maatregel aangekondigd om kleinere ondernemers te ontzien. Gezonde bedrijven krijgen van de banken 6 maanden uitstel van aflossing op hun leningen tot 2,5 miljoen euro.

De banken melden dat ze voldoende gezonde buffers hebben opgebouwd om deze maatregel te nemen. Voor bedrijven met hogere financiering geldt de maatregel niet. Wel worden de ontwikkelingen voor die groep in de gaten gehouden. “Dat kan leiden tot extra stappen in overleg met het kabinet en de toezichthouders”, aldus de NVB. “Het gaat hierbij om een minimumregeling waarop banken aanvullend maatwerk kunnen leveren voor zakelijke klanten.” Lees hier meer over de maatregel van de Nederlandse Vereniging van Banken.

10. Pensioenfondsen

De pensioensector heeft aangekondigd bij te willen dragen, maar laat weten daar door wettelijke voorschriften beperkt ruimte voor te hebben. Werkgevers die door de coronacrisis zijn getroffen kunnen zich melden voor een mogelijke betalingsregeling. Ook is het maken van afspraken over een soepeler betalingstermijn bespreekbaar, binnen de wettelijke mogelijkheden. Daarnaast kan het invorderingsbeleid bij het innen van de premies worden versoepeld, bijvoorbeeld door geen incassobureaus in te schakelen of administratieve boetes op te leggen.

De Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars melden in een gezamenlijk persbericht dat de problemen per werkgever en sector verschillen. Er wordt daarom ‘maatwerk geboden’ op basis van ‘oplossingsrichtingen’. “De ruimte voor dat maatwerk is op dit moment nog beperkt, door wettelijke voorschriften ten aanzien van invorderingsinspanningen en betalingstermijnen.”

11. Initiatieven van de Europese Unie

Vanuit de Europese Unie zijn er ook verschillende maatregelen opgesteld. Een kleine selectie van maatregelen zijn: de Europese Commissie heeft een Corona Response Investment Initiative (CRII) van 37 miljard euro voor alle EU-lidstaten aangekondigd om de zorg, het mkb en de arbeidsmarkt te ondersteunen. De Europese Centrale Bank en andere toezichthouders zorgen dat banken goedkoper geld kunnen lenen van de ECB, dat ze daarna weer aan hun klanten kunnen lenen. De ECB koopt dit jaar voor honderden miljarden euro’s extra bedrijfs- en staatsobligaties op om de economie te stimuleren. De Europese Investeringsbank-groep (EIB-groep) zal tot 40 miljard euro aan financiering mogelijk maken om bedrijven die zijn getroffen door het coronavirus financieel te ondersteunen.

Handige links

Coronacrisis: welke financiële regelingen zijn er voor ondernemers, bedrijven en zzp’ers?
Coronacrisis: welke financiële regelingen zijn er voor ondernemers, bedrijven en zzp’ers?

Het laatste nieuws

Blijf op de hoogte met het laatste nieuws van Kubus. Heb je vragen m.b.t. het nieuws? Neem dan contact met ons op via info@kubus.nl.

 • Succesvol ondernemen met de Kubus Coöperatie

  Geplaatst op: 9 oktober 2023

 • Prinsjesdag 2023: Wat verandert er voor jou in 2024

  Geplaatst op: 21 september 2023

 • Een administratiekantoor als onderneming? Slim!

  Geplaatst op: 19 september 2023

 • Sluit je aan bij Kubus en boost je administratiekantoor

  Geplaatst op: 10 juli 2023