Belastingtips voor ZZP’ers voor het einde van het jaar

Het einde van het jaar is in zicht en daarom is het goed om als zzp’er te bekijken of er nog besparingen gerealiseerd kunnen worden over het belastingjaar 2017. Het kan in sommige gevallen voordeliger zijn om nog in het lopende jaar investeringen te doen of juist niet.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Op investeringen in bedrijfsmiddelen boven het bedrag van 2300 euro heeft u recht op kleinschaligheidsaftrek van 28% over het geïnvesteerde bedrag. Het gaat hierbij om een totaalbedrag, dus diverse investeringen bij elkaar opgeteld. Investeringen die een bedrag van 450 euro te boven gaan komen hiervoor in aanmerking. Wanneer u de drempel van 2300 euro nog niet gehaald heeft kunt u overwegen om geplande investeringen nog dit jaar te doen. De aftrek bedraagt 28% voor investeringen tussen de 2300 en 56.192 euro. Ook boven deze grens is er aftrek mogelijk.

BTW terugvragen van oninbare vordering

Wanneer een afnemer uw rekening niet betaald heeft en er ook geen zicht is op betaling zoals bij een faillissement, dan kunt u de door u afgedragen btw terugvragen. Vergeet niet de onbetaalde nota ook in uw boekhouding te corrigeren, want anders blijft het niet betaalde bedrag op uw winst- en verliesrekening staan en betaalt u te veel inkomstenbelasting.

Fiscale oudedagsreserve

Jaarlijks mag u 9,8 % van de door u behaalde winst opzij worden gezet en bijvoorbeeld gebruiken als oudedagsvoorziening. Over dit bedrag hoeft u geen belasting te betalen. Dit bedrag mag is 8.946 euro. Let er wel op dat de fiscale oudedagsreserve geen aftrekpost is, maar uitstel van belasting is. Toch kan het soms voordelig zijn, omdat u misschien nu in een hogere belastingschaal valt dan ten tijde dat u met pensioen gaat en de fiscale oudedagsreserve gaat aanspreken.

Privébetalingen voor onkosten voor uw bedrijf

Heeft u dit jaar privébetalingen gedaan voor onkosten die voor het bedrijf gemaakt zijn. Maak dit bedrag dan vanaf uw zakelijke rekening over naar uw privérekening en breng de kosten in mindering op uw winst.

Voorkom hogere belastingheffing in box 3

Indien u over veel vermogen beschikt dat valt in de belasting box 3 (zoals spaargeld, aandelen of een vakantiehuis etc.) dan kunt u proberen dat bedrag te verlagen door bijvoorbeeld belastingaanslagen vooruit te betalen, of hypotheekrente voor 2018 vooruit te betalen, of een schenking te doen aan uw kinderen. Bij een eenmanszaak en/of VOF telt het vermogen dat u in uw bedrijf heeft gereserveerd voor investeringen in de toekomst en algemene reserves niet mee voor de vermogensbelasting. Zet dit vermogen op een gescheiden zakelijke rekening.

Bron: ZZP Nederland

Belastingtips voor ZZP’ers voor het einde van het jaar
Belastingtips voor ZZP’ers voor het einde van het jaar

Het laatste nieuws

Blijf op de hoogte met het laatste nieuws van Kubus. Heb je vragen m.b.t. het nieuws? Neem dan contact met ons op via info@kubus.nl.

 • Succesvol ondernemen met de Kubus Coöperatie

  Geplaatst op: 9 oktober 2023

 • Prinsjesdag 2023: Wat verandert er voor jou in 2024

  Geplaatst op: 21 september 2023

 • Een administratiekantoor als onderneming? Slim!

  Geplaatst op: 19 september 2023

 • Sluit je aan bij Kubus en boost je administratiekantoor

  Geplaatst op: 10 juli 2023