Willekeurige afschrijving

Willekeurige afschrijving

Ondernemers kunnen de aanschaffings- of voortbrengingskosten van de volgende bedrijfsmiddelen willekeurig afschrijven, mits deze bij ministeriële regeling zijn aangewezen. Het betreft:

  • milieu bedrijfsmiddelen;
  • bedrijfsmiddelen, die zijn aangewezen in het belang van de economische structuur of ontwikkeling;
  • zeeschepen.

De willekeurige afschrijving op milieu bedrijfsmiddelen (Vamil) is beperkt tot 75% van de aanschaffingskosten. De overige 25% moet op de gebruikelijke wijze worden afgeschreven. Voor de toepassing van deze regeling geldt een maximumbedrag aan investeringen in milieu bedrijfsmiddelen van 25 miljoen euro. Hoewel er een grote overlap bestaat tussen de MIA en de Vamil, zijn er bedrijfsmiddelen waarop slechts één van beide regelingen van toepassing is.

Ondernemers die in aanmerking komen voor startersaftrek mogen op aangeschafte bedrijfsmiddelen willekeurig afschrijven. Dit geldt voor alle bedrijfsmiddelen met uitzondering van personenauto’s, gronden, effecten, goodwill, vergunningen, concessies en bedrijfsmiddelen die worden verhuurd.

Ga naar de bovenkant