Wet DBA zorgt voor krimping in detacheringsbranche

De Nederlandse detacheringsbranche laat in het vierde kwartaal van vorig jaar een daling van de omzet zien van 2 procent. De oorzaak van de daling is te wijten aan het feit dat er minder werk te bemiddelen viel voor zzp’ers. Dit is de eerste daling sinds 3 jaar.

Wet DBA
Terwijl de omzet uit bemiddeling van eigen personeel toenam met 4%, daalde de omzet uit bemiddeling van zelfstandigen met maar liefst 17%. De oorzaak voor de forse daling is de terughoudende houding van opdrachtgevers om zelfstandigen in te huren door de nieuwe Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA), zegt Martin Bond, sectorleider zakelijke dienstverlening van PwC. ‘Veel opdrachtgevers nemen liever het zekere voor het onzekere en kiezen voor het stopzetten van de inhuur van zzp’ers via detacheringsbureaus. Ook zien we dat veel zzp’ers weer in dienst treden bij detacheringbureaus.’

Trend zet door
Bond verwacht dat deze trends zullen doorzetten in 2017. ‘Op dit moment wordt de wet nog niet gehandhaafd. Desondanks zien we spelers in de markt wel handelen op basis van de huidige kennis van de wetgeving. De afname van de inzet van zelfstandigen zal naar onze verwachting verder doorzetten naarmate het moment dichterbij komt dat de wet gehandhaafd gaat worden.’ Verwacht wordt dat de positie van zelfstandigen mee zal worden genomen in de formatiebesprekingen.

Bron: Nextens

Artikelen gerelateerd aan…

Ga naar de bovenkant