Vrijwilligers

Vrijwilligers

Aan vrijwilligers mag op jaarbasis belastingvrij een vergoeding worden verstrekt tot € 1.800 (2021: idem). De vergoeding mag niet meer bedragen dan € 180 (2021: idem) per maand.

Ga naar de bovenkant