Voorzieningen

Voorzieningen

Het is mogelijk om een voorziening te vormen voor toekomstige uitgaven waartoe de onderneming juridisch of anderszins verplicht is. De voorziening wordt ten laste van de winst gevormd en op de balans opgenomen. De toekomstige uitgaven moeten voortkomen uit feiten en omstandigheden die zich voor de balansdatum hebben voorgedaan en moeten aan de periode tot de balansdatum kunnen worden toegerekend. Verder moet redelijk zeker zijn dat de toekomstige uitgaven gedaan zullen worden. Uitgaven waarvoor een voorziening zou kunnen worden gevormd zijn bijvoorbeeld een bodemsanering of het verwijderen van asbest. Wanneer uitgaven ten laste van de voorziening worden gedaan, komen zij niet nogmaals ten laste van de winst.

Ga naar de bovenkant