Vermogensetikettering

Vermogensetikettering

Een ondernemer kan in het algemeen zelf bepalen of hij een vermogensbestanddeel al dan niet tot zijn ondernemingsvermogen rekent. Deze keuzevrijheid van de ondernemer wordt beperkt door de grenzen van de redelijkheid. Een vermogensbestanddeel dat uitsluitend zakelijk wordt gebruikt, vormt verplicht ondernemingsvermogen. Een vermogensbestanddeel dat alleen privé wordt gebruikt, is verplicht privévermogen. Een voorbeeld waarin een ondernemer de grenzen van de redelijkheid overschrijdt, is de situatie waarin hij een gedeelte van een juridisch niet gesplitst pand tot zijn ondernemingsvermogen rekent, terwijl dat gedeelte zelfstandig rendabel is te maken en op geen enkele wijze wordt gebruikt voor de onderneming.

Wanneer een vermogensbestanddeel tot het ondernemingsvermogen wordt gerekend, komen de kosten en lasten die op het vermogensbestanddeel betrekking hebben, ten laste van de winst. Voor zover het vermogensbestanddeel ook privé wordt gebruikt, moet voor dat gebruik een vergoeding worden berekend of een bijtelling bij de winst plaatsvinden. De kosten en lasten van een tot het privévermogen behorend vermogensbestanddeel komen niet ten laste van de winst. Wel mag voor het zakelijk gebruik van een dergelijk vermogensbestanddeel een vergoeding worden betaald, die in de meeste gevallen ten laste van de winst mag worden gebracht.

Ga naar de bovenkant