Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

Winst

De winst van een vennootschap wordt in beginsel op dezelfde wijze vastgesteld als de winst uit onderneming in de inkomstenbelasting.

Tarieven

Er zijn twee winstschijven met ieder hun eigen tarief. Over de eerste € 395.000 (2021: €245.000) is het tarief 15% (2021: idem). Voor de winst boven € 245.000 is het tarief 25,8% (2021: 25%).

Verliesverrekening

Een verlies in de vennootschapsbelasting wordt zo mogelijk verrekend met de winst van het voorgaande jaar. Als verliesverrekening met het voorgaande jaar niet of maar gedeeltelijk mogelijk is, kan het (resterende) verlies worden verrekend met winsten van de zes volgende jaren.
Per 1 januari 2022 wordt de verliesverrekening boven een bedrag van € 1 miljoen beperkt tot maximaal 50% van de belastbare winst. Daar staat tegenover dat de mogelijkheid om verliezen te verrekenen met latere winsten in de tijd onbeperkt wordt. De huidige termijn van zes jaar vervalt daarmee.

Investeringsaftrek

De fiscale faciliteiten van de KIA, de EIA en de MIA gelden zowel in de inkomstenbelasting als in de vennootschapsbelasting.

Gemengde kosten

In de vennootschapsbelasting zijn gemengde kosten voor 73,5% (2021: idem) aftrekbaar. Als alternatief geldt een niet aftrekbaar bedrag van € 4.800 (2021: € 4.700). Dat bedrag wordt vervangen door 0,4% van de loonsom indien dat hoger is dan € 4.800 (2021: € 4.700).

Lees verder
Ga naar de bovenkant