Tegemoetkoming Vaste Lasten

Tegemoetkoming Vaste Lasten

De subsidieregeling TVL geldt voor vrijwel alle sectoren, met uitzondering van financiële instellingen. Doel van de TVL is te zorgen dat bedrijven over voldoende liquide middelen beschikken om hun vaste lasten te kunnen betalen en hun onderneming draaiende te houden. De regeling is verlengd tot en met 31 maart 2022. De omvang van de vaste lasten wordt bepaald aan de hand van een sectorafhankelijk percentage van de omzet. De TVL en de eenmalige opslagen zijn vrijgesteld van belasting over de winst en tellen niet mee als omzet voor de NOW.

Voorwaarden

Als voorwaarde voor de TVL geldt de combinatie van een omzetverlies van 30% of meer en een bedrag aan vaste lasten van ten minste € 1.500 in een periode van drie maanden. Het omzetverlies wordt voor het vierde kwartaal van 2021 bepaald door de omzet in de subsidieperiode te vergelijken met het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020. Omdat de omzet bij de aanvraag nog niet bekend is, wordt uitgegaan van de verwachte omzetdaling. Voor ondernemingen die na 30 september 2019 zijn ingeschreven in het handelsregister geldt als referentieperiode naar keuze het derde kwartaal van 2020 of de omzet in het eerste volledige kalenderkwartaal na de inschrijving.

Subsidiebedrag

De hoogte van de subsidie is gebaseerd op het omzetverlies. Maximaal bedraagt de subsidie 100% van de vaste lasten bij 100% omzetverlies, met een maximum van € 550.000 voor het mkb en van € 600.000 voor grote bedrijven per tijdvak.

Lees verder
Ga naar de bovenkant