Pensioen in eigen beheer

Pensioen in eigen beheer

Einde opbouw pensioen in eigen beheer
Per 1 april 2017 is een einde gemaakt aan de mogelijkheid voor een dga om in eigen beheer bij de BV een pensioenvoorziening op te bouwen. Op dat moment waren er vier mogelijkheden voor een pensioenvoorziening in eigen beheer:

  • Afkoop van de pensioenverplichting.
  • Omzetting van de pensioenverplichting in een oudedagsverplichting.
  • Bevriezen van de pensioenverplichting.
  • Onderbrengen van de pensioenvoorziening bij een verzekeringsmaatschappij.

Na omzetting van de pensioenaanspraak in een oudedagsverplichting neemt deze jaarlijks toe met een wettelijk voorgeschreven rente. Het opgebouwde bedrag wordt door de BV vanaf het moment waarop de dga de AOW-leeftijd heeft bereikt in 20 jaar uitgekeerd aan de dga. De uitkeringen mogen overigens al vijf jaar eerder ingaan. De periode van 20 jaar wordt dan verlengd met het aantal jaren dat de uitkeringen eerder ingaan.

Bevriezing van de opgebouwde pensioenvoorziening betekent dat voor de tot en met 31 maart 2017 in eigen beheer opgebouwde aanspraken de oude regelgeving blijft gelden.

Ga naar de bovenkant