Ondernemersaftrek

Ondernemersaftrek

Een ondernemer, die voldoet aan het urencriterium, heeft recht op de ondernemersaftrek. De ondernemersaftrek is het gezamenlijke bedrag van:

  • de zelfstandigenaftrek;
  • de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid;
  • de meewerkaftrek;
  • de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk; en
  • de stakingsaftrek.

De ondernemersaftrek in de hoogste tariefschijf vindt plaats tegen een tarief van 40% (2021: 43%) in plaats van het reguliere tabeltarief van 49,5%.

Urencriterium

Een ondernemer, die in een kalenderjaar ten minste 1.225 uur en ten minste 50% van zijn arbeidstijd aan het feitelijk drijven van zijn onderneming besteedt, voldoet aan het urencriterium. De 50%-eis wordt gedurende de eerste vijf jaar van het ondernemerschap niet gesteld. Voor zwangere onderneemsters geldt de fictie dat zij gedurende het zwangerschaps- en bevallingsverlof (16 weken) hebben doorgewerkt.

Niet alle gewerkte uren tellen mee voor het urencriterium. De uren van een partner in een samenwerkingsverband tellen niet mee wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • het samenwerkingsverband is ongebruikelijk;
  • het samenwerkingsverband bestaat uit verbonden personen; en
  • de werkzaamheden van deze partner binnen de onderneming zijn hoofdzakelijk ondersteunend van aard.

Als voorbeeld noemen wij een maatschap tussen echtgenoten, van wie er slechts één kwalificeert voor de uitoefening van het bedrijf of beroep. Als alleen deze echtgenoot degene is die de omzet genererende activiteiten verricht en de andere echtgenoot bijvoorbeeld de administratie voert, tellen de uren van deze laatste echtgenoot niet mee voor de toepassing van het urencriterium. De achtergrond van deze regeling is om oneigenlijk ondernemerschap niet te honoreren met de fiscale faciliteiten die behoren bij het ondernemerschap.

Lees verder
Ga naar de bovenkant