Monumenten- en scholingsaftrek voorlopig nog niet afgeschaft

De voorgenomen afschaffing van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden en de aftrek van scholingsuitgaven worden uitgesteld tot 2019. Minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zal tot die tijd aan vervangende subsidieregelingen werken.

Nogmaals uitstel

Dit is niet de eerste keer dat deze wetswijziging wordt uitgesteld. Oorspronkelijk zou de wetswijziging dit jaar in gaan, maar door de vele kritiek is dit uitgesteld tot januari 2018. De wetswijziging heeft als doel om de fiscale aftrek van scholingsuitgaven en onderhoud van monumentale panden af te schaffen. Minister Bussemaker geeft in een Kamerbrief aan dat deze wetswijziging forse uitvoeringsconsequenties heeft voor DUO, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de Belastingdienst. Om die reden heeft de minister besloten de voorgenomen afschaffing met een jaar uit te stellen naar 2019.

Tijdelijke subsidieregelingen

Om scholing te blijven stimuleren en het onderhoud van rijksmonumenten niet uit het oog verloren mag worden, zal het ministerie van OCW werken aan een vervangende subsidieregeling. Een goed voorbeeld is het beleidstraject ‘Erfgoed Telt’, met als doel in 2019 een eigen financieel stelsel dat zo goed mogelijk de vele en verschillende monumenten kan behouden voor de toekomst. ‘Het is aan het nieuwe kabinet om hier definitieve besluiten over te nemen’, aldus de minister. Wat betreft de aftrek van de scholingskosten komt de minister met een voucherregeling. Ook dit besluit over de inhoudelijke uitwerking van deze regeling schuift Bussemaker door naar een nieuwe regering.

Door: Hans Wansart, Kubus Tilburg
Bron: Nextens

Artikelen gerelateerd aan…

Ga naar de bovenkant