Ministeries bedenken 10 oplossingen voor problemen ZZP’ers

De ambtenaren van vier ministeries hebben tien oplossingen bedacht om beter onderscheid te maken tussen zzp’ers en werknemers. De partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet kunnen zich buigen over de reeks voorstellen.

Minder opdrachten door nieuwe wet
Zzp’ers en opdrachtgevers geven aan drie keer minder opdrachten binnen te krijgen sinds de vervanging van de VAR door de wet DBA. Opdrachtgevers vrezen sinds de nieuwe wet problemen met de fiscus. Wiebes heeft de Belastingdienst verzocht te onderzoeken of op basis van de btw-aangiften over 2016 en eerdere jaren over dit onderwerp conclusies zijn te trekken.

Oplossingen
Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft besloten de wet in ieder geval tot eind dit jaar niet langer te handhaven, in afwachting van een oplossing. De ambtenaren stellen tien oplossingen voor, waarvan een nieuw kabinet er een paar kan kiezen. Zo kan er in de toekomst nauwkeuriger omschreven worden wanneer een zzp’er werknemer is en wanneer hij zelfstandig is. Niet alleen zzp’ers kunnen baat hebben bij de oplossingen, ook opdrachtgevers kunnen helderheid krijgen over wanneer zij een zzp’er in dienst zouden moeten nemen of juist niet. De oplossingen die de ministeries hebben bedacht zullen niet alle problemen kunnen oplossen geven de ambtenaren aan.

Regelgeving dienstbetrekking
De ambtenaren adviseren enkel de regelgeving van de dienstbetrekking in het Burgerlijk Wetboek aan te passen. Dat is veel minder ingrijpend. Wiebes heeft opdracht gegeven voor een onderzoek naar de herijking van de begrippen ‘vrije vervanging’ en ‘gezagsverhouding’. De staatssecretaris verwacht de resultaten voor het zomerreces aan de Tweede Kamer en de informateur te kunnen overhandigen zodat het meegenomen kan worden bij de formatie van het nieuwe kabinet.

Bron: Nextens
Door: Hans Wansart

Artikelen gerelateerd aan…

Ga naar de bovenkant