Kubus Helpt

KUBUS Helpt!

Van 8 tot en met 20 mei ben ik als vrijwilliger in Panama een coöperatie helpen: “ Cooperativa de Servicios Múltiples Ganadera Chiricana RL “. Cooperativa de Servicios Múltiples Ganadera is een agrarische coöperatie in het oosten van Panama in de provincie Chiricana (provincie hoofdstad David), waar nieuw leven in geblazen dient te worden.

Ik start met een uitgebreide inventarisatie van de stand van zaken. Daarna gaan we een SWOT uitvoeren. Gedurende een kleine twee weken verzamel ik zo veel mogelijk toepasbare ideeën, op alle bedrijfsfuncties, die ik met het management deel. Ze dienen zelf die ideeën te kiezen waar ze achter staan. Ik ga afsluiten met een SMART plan dat door het management en de medewerkers zelf in elkaar gezet gaat worden. De kans dat ze daarna het plan ook daadwerkelijk gaan uitvoeren is dan het grootste.

Vanuit Nederland blijf ik daarna per Skype contact met ze houden. Via de Sociale media en onze KUBUS site zal ik jullie op de hoogte houden van mijn vorderingen. Ik ben gedurende mijn verblijf in Panama bereikbaar en werk gewoon mijn mail af. Let op: er is een tijdverschil van 7 uur: 17.00uur in Nederland is dan 10.00 uur in de ochtend in Panama.

Wordt vervolgd.
- Wim van de Ven

Wat doet onze Stichting KUBUS helpt?

Wat is Kubus Helpt?
Kubus helpt is er voor alle leden van de KUBUS-organisatie. Elk Kubus-lid dat meent een initiatief te willen nemen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen kan daartoe het eigen idee indienen bij de huidige voorzitter van de in 2015 opgerichte Stichting KUBUS helpt! Als het KUBUS-lid aangeeft wat het zelf wil doen, bekijkt het stichtingsbestuur wat aanvullend een (financieel) beperkte bijdrage kan zijn voor een goede opstap/doorstart bij de daadwerkelijke ondersteuning van het KUBUS-lid. Ook kan direct aan de ondernemer in nood of aan organisaties met maatschappelijke functies een beperkte financiële bijdrage worden verstrekt als support en/of opstap naar zelfredzaamheid, zelfwerkzaamheid en (voortdurend) ondernemerschap. Stichting KUBUS helpt! richt zich daarbij eerst op situaties rondom kinderen, onvolledige gezinnen en onderdrukten, waaronder met name hulpbehoevende ondernemers (in spé), en organisaties met maatschappelijk verantwoorde doelstellingen. Kinderen zijn immers de toekomst en het helpt als wij als KUBUS-organisatie via de leden wat willen en kunnen doen bij (onvolledige) ondernemersgezinnen) die in verdrukking zijn of ondersteuning van (jeugd)(sport)organisaties rondom de doelgroepen. Kubus vindt dan ook dat ieder kind rondom belaste (onvolledige) ondernemersgezinnen betere kansen, en vooral een zorgelozer jeugd verdient. Regelmatig is ter vergadering een oproep voor aanmelden van projecten gedaan.

Kubus Helpt! is bezig met onder andere een extern beleidsplan en een intern reglement om de ANBI-status te verkrijgen. Met die status is het mogelijk meer werving en funding te doen.  Kubus Helpt! is afhankelijk van beperkte financiële middelen, maar is vooral afhankelijk van de inzet en input van de leden van Kubus Coöperatie.  De leden kunnen zich inzetten door bijvoorbeeld steun te bieden bij het opstellen van een ondernemingsplan, coachingsuren te bieden, te helpen bij externe onderhandelingen of het verzorgen van de boekhouding.

Wie is Kubus Helpt?
Stichting Kubus helpt! is een stichting op initiatief van de voorzitter Wim van de Ven, die met enkele andere leden vond dat de KUBUS-organisatie als geheel wat mocht gaan doen aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, maar dan wel door en voor de leden. Hij deed een oproep in de jaarvergadering van 2014, en na wat afvallers zijn nu deelnemende Kubus leden in het bestuur: Ilse Bayens, Renée Beumer, Jan van Sloten, Wim Vaassen en Rob Wielinga. Kubus helpt! gaat de komende tijd druk aan de slag om de ANBI-status te verkrijgen. Eén belangrijkste voorwaarde is om vooral ook los van het Kubus-coöperatie-bestuur te staan, dat voor 2014 en 2015 een beperkte bijdrage heeft toegezegd.

In 2015 kregen we landelijkbreed diverse aanvragen, waarvan hierna de toegekende beschrijven.

Drijvende ambachtsschool – Harderwijk
Jan van Sloten – KUBUS Harderwijk kwam met vraag om steun in de doorstartkosten. De Drijvende Ambachtsschool heeft als doel om jongeren uit de wijde omgeving op te vangen die tussen Wal en Schip zijn gevallen bij het volgen van regulier onderwijs en het vinden van werk. Het is een initiatief waarbij jongeren, die minder geluk hebben gehad in deze maatschappij, ervarend leren voor een beter werkende toekomst, onder adequate begeleiding. Binnen het project worden klussen opgeknapt op jachthavens en eilandjes tussen Zeewolde en Harderwijk. Hierbij kan gedacht worden aan het schoonmaken van het terrein, onderhoud van groen, steigers opknappen, werken aan het onderhoud van de boten en technische klussen. Ze leren tevens een dagritme op te bouwen en technische en sociale vaardigheden verbeteren. Zo geeft dit initiatief ook deze jongeren, die vaak met drugs in aanraking zijn geweest een kans op de arbeidsmarkt.

Persoonlijke hulp Startup 50-er – Landgraaf
In Landgraaf kwam één van onze Kubus-leden in contact met een meneer die zijn startkapitaal via de DSB was kwijtgeraakt, en bijna ook zichzelf. Hij was daardoor diep in de schulden gekomen en kreeg geen bankkrediet. Hij was van oudsher langdurig maatschappelijk betrokken bij scouting e.d., 50 jaar, gescheiden met zorg voor 1 dochter, en wilde graag – na verlies langdurige baan – gaan ondernemen. Doortastend KUBUS-lid Marij Clerx hielp deze man met algehele sanering van schuld (30.000), ging door waar veel anderen afhaakten, en kreeg het voor elkaar dat vanuit de  gemeente  – in plaats van een uitkering en na 2x de rebound – wordt meegeholpen aan zijn investeringsplan.  Hij is begonnen.

Elhatri – Eindhoven
Bianca Coenen kwam bij KUBUS helpt! met een mooi initiatiefvoorstel. In Eindhoven zit in de wijk Woensel (60% Eindhoven) een sportvereniging Elhatri. Ze geven hier les in fitness, weerbaarheid, verdedigings- en weerbaarheidscursussen, voor in het bijzonder kinderen met uiteenlopende achtergronden. Ieder jaar organiseert Elhatri kinderkampen voor een soort sport- en spelvakanties. De organisatie van deze kampen kost veel geld, en KUBUS helpt! besloot na inzage in de begrotingen een aan de Stichting Elhatri een éénmalige donatie te doen voor kamp 2015 en (vooralsnog) een beperkte jaarlijkse bijdrage.

Henk Franssen – Arnhem
Kubus helpt! steunt initiatieven niet alleen met geld, of hulp met de boekhouding. In het geval van Henk Franssen helpen we hem op een andere manier. Henk Franssen is een alternatieve arts,  afkomstig uit de traditionele geneeskunde. Hij zorgt er voor dat mensen die lijden aan kanker, zo lang mogelijk op een menselijke wijze kunnen leven, door in goed overleg met de traditionele geneeskunst combinaties met de alternatieve geneeskunst op maat toe te passen. Met synergetische successen. Hij heeft hier een aantal boeken over geschreven. Deze boeken gaan niet alleen over hoe om te gaan met de ziekte als deze je getroffen heeft, maar ook enkele boeken met juist een preventieve werking als je leert begrijpen hoe je lichaam fundamenteel werkt en wat (on)gezond is. Kubus helpt! vindt Dr. Henk Franssen een echte MVO-ondernemer en steunt hem om die reden door éénmalig voor elk lid een boek aan te schaffen. Het is dan wel de bedoeling dat het boek wordt doorgeleend aan anderen in de omgeving, zodat kennis wordt doorgegeven.

Heb je zelf een initiatief welke in aanmerking komt voor hulp van KUBUS helpt! mail dan idee naar wim.vaassen@kubus.nl

Uitgelicht

Verkopende aandeelhouder deed onvoldoende onderzoek naar koper

De Invorderingswet kent een aansprakelijkheid voor aandeelhouders van een bv of nv voor … Lees verder

Proefprocedure box 3

Volgens artikel 1 van het Eerste Protocol (EP) bij het Europese Verdrag ter … Lees verder

Meer nieuwsberichten

Klanten aan het woord

Vegetarisch Restaurant

Laat u door onze klanten overtuigen van het gemak en de kwaliteit van de werkwijze van Kubus.

Bekijk alle succesverhalen