Investeringsaftrek

Investeringsaftrek

De investeringsaftrek is een subsidieregeling om investeringen in bedrijfsmiddelen te bevorderen. Er zijn drie vormen van investeringsaftrek: kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Voor investeringen in bedrijfsmiddelen kan KIA worden genoten indien het investeringsbedrag ligt tussen € 2.400 (2021: idem) en € 332.994 (2021: € 328.721). Er geldt een minimaal investeringsbedrag per bedrijfsmiddel van € 450. Geen KIA wordt verleend over investeringen in onder andere woonhuizen, verhuurde roerende en onroerende zaken, personenauto’s, goodwill, concessies en vergunningen.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Ondernemers hebben recht op EIA voor investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen. Jaarlijks wordt een lijst opgesteld waarop de bedrijfsmiddelen staan vermeld die voor aftrek in aanmerking komen. Ook de advieskosten die op die investering betrekking hebben komen in aanmerking voor EIA. De EIA bedraagt 45,5% (2021: idem) van het investeringsbedrag. Het maximale investeringsbedrag waarover aftrek wordt verleend bedraagt € 149 miljoen (2021: € 126 miljoen). Er geldt een minimuminvesteringsbedrag per bedrijfsmiddel van € 2.500 (2021: idem). Om in aanmerking te komen voor de aftrek is een verklaring van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland nodig. Investeringen door een samenwerkingsverband worden voor het gehele samenwerkingsverband bij elkaar geteld. Energie-investeringen komen niet voor vervroegde afschrijving in aanmerking.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Ondernemers die investeren in bedrijfsmiddelen die zijn aangewezen als milieu-investeringen hebben recht op MIA. Er geldt een minimuminvesteringsbedrag per bedrijfsmiddel van € 2.500 (2021: idem). Voor sommige bedrijfsmiddelen geldt een beperking voor de toepassing van de MIA.

Lees verder
Ga naar de bovenkant