In de meeste gevallen dalen de werkgeverslasten in 2017

Voor de meeste organisaties dalen de werkgeverslasten in 2017. Met name personeel met lagere en middeninkomens worden goedkoper. Dat blijkt uit berekeningen van salarisstrookverwerker en HR-dienstverlener ADP Nederland.

Minder sectorpremies
De meeste organisaties betalen in 2017 minder aan sectorpremies voor de WW. De gemiddelde sectorpremie daalt van 1,78% naar 1,36%. De basispremie voor de WIA stijgt met 0,28 procentpunt. Voor het vierde achtereenvolgende jaar daalt ook de werkgeversbijdrage in de Zorgverzekeringswet.

Daling in verschillende sectoren
Zo wordt de bouwvakker goedkoper door de dalende sectorpremie voor de WW en werkgevers in metaal en techniek krijgen te maken met een lichte daling van de pensioenpremie. Ook voor zorg- en welzijnsinstanties nemen de werkgeverslasten voor vrijwel alle medewerkers af. In de sector transport zijn de verschillen ten opzichte van vorig jaar klein. Overheidsinstanties gaan juist meer pensioenpremie afdragen voor hun werknemers vanaf 2017.

Stijging voor twee keer modaal
Voor werknemers in alle onderzochte sectoren met een inkomen van twee keer modaal moet meer worden afgedragen dan vorig jaar. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn een hogere AWF-premie, een hogere WIA-premie en de reguliere verhoging van het maximumloon waarover deze premies worden geheven. Zo moeten overheidsinstanties € 120 per maand meer betalen aan werkgeverslasten voor een ambtenaar die twee keer modaal verdient.

Artikelen gerelateerd aan…