Hypotheekrenteaftrek blijkt soms hypotheekrentebijtelling

Door de hogere tariefcorrectie zullen geleidelijk meer belastingplichtigen per saldo belasting gaan betalen over hun eigen woning. Hierdoor blijkt de hypotheekrenteaftrek in sommige gevallen een hypotheekrentebijtelling te zijn.

Vierde schijf
De tariefmaatregel eigen woning is volgens Staatssecretaris Wiebes van toepassing op belastingplichtigen die met hun belastbare inkomen uit werk en woning in de vierde schijf vallen. Ook voor huiseigenaren die zonder de aftrek van kosten met betrekking tot een eigen woning met hun belastbare inkomen uit werk en woning in de vierde schijf vallen, is de maatregel op van toepassing. De maatregel bewerkstelligt dat de aftrekbare kosten voor een eigen woning niet meer tegen het tarief van de vierde schijf (52%), maar geleidelijk (met een jaarlijkse daling van 0,5%-punt) tegen een steeds lager tarief worden verzilverd.

Aftrekpercentage
In 2017 gaat het om een tarief van 50%, waarbij de daling zal doorlopen tot 38% in 2041. De correctie op het aftrekpercentage zal de komende jaren oplopen. Door de hogere tariefcorrectie zullen geleidelijk meer belastingplichtigen per saldo belasting gaan betalen over de eigen woning. Dit aantal zal ook oplopen als gevolg van de per 2013 ingevoerde annuïtaire aflossingseis.

Hypotheekrentebijtelling
De staatsecretaris geeft aan dat het niet mogelijk is om de hypotheekrentebijtelling te voorkomen door de hypotheekrenteaftrek niet in de aangifte op te nemen. Zolang een schuld voldoet aan alle voorwaarden is ben je verplicht deze schuld en de daarmee verband houdende aftrekbare kosten eigen woning op te voeren in je aangifte.

Bron: Nextens

Artikelen gerelateerd aan…

Ga naar de bovenkant