Het einde van de onderneming

Het einde van de onderneming

Winst omvat alle voordelen uit onderneming. Voor de belastingheffing wordt de winst in jaarmoten verdeeld. Door de verdeling van de winst in jaarmoten worden niet alle voordelen van de onderneming belast. Daarom vindt bij het einde van de belastingplicht van een onderneming een eindafrekening met de Belastingdienst plaats over de voordelen uit onderneming die nog niet eerder zijn belast. Deze niet eerder belaste voordelen vormen de stakingswinst. De stakingswinst omvat de verschillen tussen de werkelijke waarde en de boekwaarde van vermogensbestanddelen en in de onderneming aanwezige reserves. De belastingplicht van een ondernemer eindigt door zijn overlijden, maar kan ook eindigen door emigratie. Belastingheffing over de stakingswinst kan worden uitgesteld door gebruik te maken van doorschuiffaciliteiten of van de extra lijfrentepremieaftrek bij staking.

Ga naar de bovenkant