Gemengde kosten

Gemengde kosten

Gemengde kosten zijn kosten met een deels zakelijk, deels privé karakter. Kosten, die geen betrekking hebben op de ondernemer zelf, zijn volledig aftrekbaar. In uitzondering hierop zijn de kosten van geldboetes en van vaartuigen voor representatieve doeleinden niet aftrekbaar.

Een aantal kosten is voor 80% aftrekbaar:

  • voedsel, drank en genotmiddelen;
  • representatie inclusief recepties, feestelijke bijeenkomsten en vermaak;
  • congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen en dergelijke.

De ondernemer kan er voor kiezen 20% van de werkelijke gemengde kosten niet in aftrek te brengen. Anders wordt de winst verhoogd met een vast bedrag van € 4.800 (2021: € 4.700). Bovenvermelde kosten zijn dan voor 100% aftrekbaar.

Ga naar de bovenkant