Doorschuiffaciliteiten

Doorschuiffaciliteiten

Doorschuiving bij bedrijfsoverdracht aan een medeondernemer

Een ondernemer, die zijn bedrijf overdraagt (verkoopt), moet over de bij overdracht behaalde winst belasting betalen. Het is mogelijk om de onderneming over te dragen zonder dat dit leidt tot directe belastingheffing bij de overdrager. De belastingclaims die rusten op de vermogensbestanddelen van de onderneming gaan dan over op de voortzettende ondernemer. De faciliteit geldt bij overdracht aan een medeondernemer met wie al drie jaar een samenwerkingsverband bestaat of aan een werknemer die ten minste drie jaar in dienst is van de onderneming. Ontheffing van de driejaarstermijn is in uitzonderingssituaties mogelijk.

Doorschuiving bij bedrijfsverplaatsing

Afhankelijk van de aard van het bedrijf kan een bedrijfsverplaatsing fiscaal als bedrijfsbeëindiging, gevolgd door de start van een nieuwe onderneming, worden gezien. Ook voor deze situatie bestaat een doorschuiffacilteit om directe belastingheffing te voorkomen. Bij het voortzetten van de onderneming na verplaatsing houdt de regeling in dat de herinvesteringsfaciliteit ook geldt voor bedrijfsmiddelen waarop niet wordt afgeschreven of waarop langer dan tien jaar wordt afgeschreven. Voor bedrijfsmiddelen waarop niet wordt afgeschreven geldt dat de vervangingsinvestering bedrijfseconomisch dezelfde functie moet hebben. Bij staking van de onderneming geldt de herinvesteringsfaciliteit indien binnen twaalf maanden een andere onderneming wordt gestart of overgenomen.

Ga naar de bovenkant