Deelnemingsvrijstelling

Deelnemingsvrijstelling

Een aandelenbelang van 5% of meer in een in Europa gevestigde vennootschap valt in Nederland onder de deelnemingsvrijstelling. Voordelen (winsten) zijn onbelast en nadelen (kosten) zijn niet aftrekbaar. Verkoopkosten vallen onder de deelnemingsvrijstelling. De deelnemingsvrijstelling is niet van toepassing op een belang van minder dan 5%. Wordt een belang waarop de deelnemingsvrijstelling van toepassing is langer dan een jaar gehouden en daalt het belang vervolgens onder de 5%, dan blijft de deelnemingsvrijstelling nog drie jaar van toepassing. De deelnemingsvrijstelling is niet van toepassing op een liquidatieverlies. Dat is een verlies op een deelneming dat bij de ontbinding van de deelneming wordt gerealiseerd. Het liquidatieverlies is gelijk aan het voor de deelneming betaalde bedrag minus de liquidatieuitkering.

De deelnemingsvrijstelling is alleen van toepassing op een beleggingsdeelneming als deze vennootschap over haar winst een naar Nederlandse begrippen reële belasting moet betalen en de bezittingen van de vennootschap voor minder dan de helft bestaan uit laagbelaste vrije beleggingen. Voldoet een beleggingsdeelneming niet aan deze voorwaarden, dan is de deelnemingsvrijstelling daarop niet van toepassing.

Compartimenteringsreserve

Wanneer een aandelenbelang eerst wel en later niet meer voldoet aan de voorwaarden voor de deelnemingsvrijstelling, vindt er een sfeerovergang plaats van de belaste naar de onbelaste sfeer. Een sfeerovergang kan zich ook voordoen van de onbelaste naar de belaste sfeer.

Lees verder
Ga naar de bovenkant