BV-recht

BV-recht Aanvankelijk was het BV-recht een afgeleide van het NV-recht. Door een grondige herziening die heeft plaatsgehad moet het BV-recht flexibeler werken. Veel dwingend recht is vervallen en vervangen door regelend recht. Dat houdt in dat de [...]

Jaarrekening deponeren

Jaarrekening deponeren De volgende organisaties zijn verplicht om hun jaarrekening te deponeren: BV´s; NV´s; coöperatieve verenigingen; onderlinge waarborgmaatschappijen; VOF’s en CV’s waarvan alle beherende vennoten buitenlandse kapitaalvennoten zijn; verenigingen en stichtingen die een onderneming drijven met een [...]

UBO-register

UBO-register De registratieplicht voor uiteindelijk belanghebbenden van rechtspersonen is op 27 september 2020 in werking getreden. Vanaf de inwerkingtreding hebben bestaande rechtspersonen achttien maanden de tijd om hun UBO’s te registreren. Uiterlijk 27 maart 2022 moeten zij [...]

Ga naar de bovenkant