Dividendbelasting

Dividendbelasting Dividendbelasting De dividendbelasting fungeert als een voorheffing op de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting en als bronbelasting voor buitenlandse aandeelhouders. Het tarief voor de dividendbelasting bedraagt 15%. In deelnemingsverhoudingen hoeft geen dividendbelasting te worden ingehouden en afgedragen. [...]