Dividendbelasting

Dividendbelasting Dividendbelasting De dividendbelasting fungeert als een voorheffing op de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting en als bronbelasting voor buitenlandse aandeelhouders. Het tarief voor de dividendbelasting bedraagt 15%. In deelnemingsverhoudingen hoeft geen dividendbelasting te worden ingehouden en afgedragen. [...]

BV-recht

BV-recht Aanvankelijk was het BV-recht een afgeleide van het NV-recht. Door een grondige herziening die heeft plaatsgehad moet het BV-recht flexibeler werken. Veel dwingend recht is vervallen en vervangen door regelend recht. Dat houdt in dat de [...]

Jaarrekening deponeren

Jaarrekening deponeren De volgende organisaties zijn verplicht om hun jaarrekening te deponeren: BV´s; NV´s; coöperatieve verenigingen; onderlinge waarborgmaatschappijen; VOF’s en CV’s waarvan alle beherende vennoten buitenlandse kapitaalvennoten zijn; verenigingen en stichtingen die een onderneming drijven met een [...]

UBO-register

UBO-register De registratieplicht voor uiteindelijk belanghebbenden van rechtspersonen is op 27 september 2020 in werking getreden. Vanaf de inwerkingtreding hebben bestaande rechtspersonen achttien maanden de tijd om hun UBO’s te registreren. Uiterlijk 27 maart 2022 moeten zij [...]

Pensioen in eigen beheer

Pensioen in eigen beheer Einde opbouw pensioen in eigen beheer Per 1 april 2017 is een einde gemaakt aan de mogelijkheid voor een dga om in eigen beheer bij de BV een pensioenvoorziening op te bouwen. Op [...]

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Winst De winst van een vennootschap wordt in beginsel op dezelfde wijze vastgesteld als de winst uit onderneming in de inkomstenbelasting. Tarieven Er zijn twee winstschijven met ieder hun eigen tarief. Over de eerste € 395.000 [...]

Fiscale eenheid

Fiscale eenheid Onder bepaalde voorwaarden kunnen vennootschappen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting vormen. Een fiscale eenheid kan bestaan uit een moedermaatschappij met één of meer van haar (klein)dochtermaatschappijen. Voor de vennootschapsbelasting wordt een fiscale eenheid beschouwd [...]

Deelnemingsvrijstelling

Deelnemingsvrijstelling Een aandelenbelang van 5% of meer in een in Europa gevestigde vennootschap valt in Nederland onder de deelnemingsvrijstelling. Voordelen (winsten) zijn onbelast en nadelen (kosten) zijn niet aftrekbaar. Verkoopkosten vallen onder de deelnemingsvrijstelling. De deelnemingsvrijstelling is [...]

Innovatiebox

Innovatiebox In de vennootschapsbelasting bestaat de innovatiebox als een bijzondere regeling die kan worden gebruikt voor alle zelfontwikkelde immateriële activa. Voorwaarde is dat voor de ontwikkeling van deze activa een S&O-verklaring is afgegeven. De opbrengsten minus de [...]

Ga naar de bovenkant