Zelfstandige of in loondienst?

Zelfstandige of in loondienst? Kwalificatie arbeidsrelatie Niet in alle gevallen is direct duidelijk hoe een arbeidsrelatie gekwalificeerd moet worden. De verschillen tussen werken als zelfstandige zonder personeel (ZZP) of freelancer enerzijds en werken in dienstbetrekking kunnen [...]

Werknemer

Werknemer Werknemer is de natuurlijke persoon die in een privaatrechtelijke of in een publiekrechtelijke dienstbetrekking werkzaam is. Voor de loonbelasting is ook degene die van een inhoudingsplichtige loon geniet uit een vroegere dienstbetrekking van hemzelf of uit [...]

Pensioenwet

Pensioenwet De Pensioenwet bevat informatieverplichtingen die moeten zorgen voor meer duidelijkheid bij deelnemers aan pensioenregelingen. De taken van de betrokken partijen bij een pensioenregeling (werkgever, werknemer en de pensioenuitvoerder) zijn in de Pensioenwet beschreven, zodat duidelijk is [...]

Ga naar de bovenkant