Fiscale reserves

Fiscale reserves Herinvesteringsreserve De Wet op de inkomstenbelasting kent een faciliteit om de belastingheffing over de boekwinst, die bij vervreemding van een bedrijfsmiddel wordt behaald, uit te stellen. Voor de gemaakte boekwinst kan een herinvesteringsreserve worden gevormd [...]

Bijtelling privégebruik woning

Bijtelling privégebruik woning Voor het privégebruik van een woning, die tot het ondernemingsvermogen behoort en waarvan de kosten ten laste van de winst komen, moet een correctie op de winst worden aangebracht. Bijtelling privégebruik woning 2022 Wil [...]

Bijtelling privégebruik auto

Bijtelling privégebruik auto Ondernemers, die een auto van de zaak ook privé gebruiken, moeten hun winst corrigeren met een bijtelling voor het privégebruik. De bijtelling bedraagt een percentage van de cataloguswaarde van de auto inclusief omzetbelasting. De [...]

Investeringsaftrek

Investeringsaftrek De investeringsaftrek is een subsidieregeling om investeringen in bedrijfsmiddelen te bevorderen. Er zijn drie vormen van investeringsaftrek: kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) Voor investeringen in bedrijfsmiddelen kan KIA worden genoten indien het investeringsbedrag ligt tussen [...]

Gemengde kosten

Gemengde kosten Gemengde kosten zijn kosten met een deels zakelijk, deels privé karakter. Kosten, die geen betrekking hebben op de ondernemer zelf, zijn volledig aftrekbaar. In uitzondering hierop zijn de kosten van geldboetes en van vaartuigen voor [...]

Ondernemersaftrek

Ondernemersaftrek Een ondernemer, die voldoet aan het urencriterium, heeft recht op de ondernemersaftrek. De ondernemersaftrek is het gezamenlijke bedrag van: de zelfstandigenaftrek; de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid; de meewerkaftrek; de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk; en de [...]

Willekeurige afschrijving

Willekeurige afschrijving Ondernemers kunnen de aanschaffings- of voortbrengingskosten van de volgende bedrijfsmiddelen willekeurig afschrijven, mits deze bij ministeriële regeling zijn aangewezen. Het betreft: milieu bedrijfsmiddelen; bedrijfsmiddelen, die zijn aangewezen in het belang van de economische structuur of [...]

Afschrijving bedrijfsmiddelen

Afschrijving bedrijfsmiddelen De aanschafkosten van bedrijfsmiddelen mogen niet in één keer ten laste van de winst worden gebracht. Gedurende de levensduur wordt jaarlijks afgeschreven, rekening houdend met een restwaarde aan het einde van de levensduur. Er geldt [...]

Waardering onderhanden werk

Waardering onderhanden werk Onderhanden werk en onderhanden opdrachten moeten op de balans van de onderneming worden geactiveerd. Bij de waardering van onderhanden werk en onderhanden opdrachten moet rekening gehouden worden met het constante deel van de algemene [...]

Ga naar de bovenkant