Doorschuiffaciliteiten

Doorschuiffaciliteiten Doorschuiving bij bedrijfsoverdracht aan een medeondernemer Een ondernemer, die zijn bedrijf overdraagt (verkoopt), moet over de bij overdracht behaalde winst belasting betalen. Het is mogelijk om de onderneming over te dragen zonder dat dit leidt tot [...]

Het einde van de onderneming

Het einde van de onderneming Winst omvat alle voordelen uit onderneming. Voor de belastingheffing wordt de winst in jaarmoten verdeeld. Door de verdeling van de winst in jaarmoten worden niet alle voordelen van de onderneming belast. Daarom [...]

Fiscale reserves

Fiscale reserves Herinvesteringsreserve De Wet op de inkomstenbelasting kent een faciliteit om de belastingheffing over de boekwinst, die bij vervreemding van een bedrijfsmiddel wordt behaald, uit te stellen. Voor de gemaakte boekwinst kan een herinvesteringsreserve worden gevormd [...]

Bijtelling privégebruik woning

Bijtelling privégebruik woning Voor het privégebruik van een woning, die tot het ondernemingsvermogen behoort en waarvan de kosten ten laste van de winst komen, moet een correctie op de winst worden aangebracht. Bijtelling privégebruik woning 2022 Wil [...]

Bijtelling privégebruik auto

Bijtelling privégebruik auto Ondernemers, die een auto van de zaak ook privé gebruiken, moeten hun winst corrigeren met een bijtelling voor het privégebruik. De bijtelling bedraagt een percentage van de cataloguswaarde van de auto inclusief omzetbelasting. De [...]

Investeringsaftrek

Investeringsaftrek De investeringsaftrek is een subsidieregeling om investeringen in bedrijfsmiddelen te bevorderen. Er zijn drie vormen van investeringsaftrek: kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) Voor investeringen in bedrijfsmiddelen kan KIA worden genoten indien het investeringsbedrag ligt tussen [...]

Gemengde kosten

Gemengde kosten Gemengde kosten zijn kosten met een deels zakelijk, deels privé karakter. Kosten, die geen betrekking hebben op de ondernemer zelf, zijn volledig aftrekbaar. In uitzondering hierop zijn de kosten van geldboetes en van vaartuigen voor [...]

Ga naar de bovenkant