BTW: Begrip bouwterrein uitgebreid

De levering van een bouwterrein is belast met btw. Maar wat verstaat men tegenwoordig onder een bouwterrein?

Het begrip “bouwterrein” is uitgebreid naar aanleiding van Europese rechtspraak. De Nederlandse BTW wetgeving omschreef tot 1 januari 2017 een “bouwterrein” als:

 • onbebouwde grond waaraan bewerkingen plaatsvinden of hebben plaatsgevonden
 • of ten aanzien waarvan voorzieningen worden of zijn getroffen
 • of waarvan in de omgeving voorzieningen zijn getroffen
 • of waarvoor een omgevingsvergunning (een bouwvergunning) is verleend, met het oog op de bebouwing van die grond.

Wordt er minimaal voldaan aan één van deze vier criteria, dan was er sprake van een bouwterrein en was er 21 % btw verschuldigd bij de levering. Werd er aan geen enkel criterium voldaan dan was er overdrachtsbelasting verschuldigd en geen btw.

Begin 2013 heeft het Europese Hof al aangeven dat de Nederlandse wettelijke definitie te beperkt is. Volgens het Hof moeten onbebouwde terreinen, die bestemd zijn als ondergrond voor een opstal, worden aangemerkt als “bouwterrein”. Voortaan is de intentie van partijen van belang, mits deze uit objectieve gegevens kan worden afgeleid.

Per 1 januari 2017 verstaat de hierop aangepaste omzetbelasting onder “bouwterrein”: onbebouwde grond die kennelijk bestemd is om te worden bebouwd met een of meer gebouwen. Bepalend op het moment van de levering is de beoordeling of op basis van objectieve criteria sprake is van een onbebouwd terrein dat bestemd is om te worden bebouwd. Voor deze beoordeling blijven de vier genoemde criteria van belang (zie hierboven) maar nieuw is dat voortaan ook de intentie van de koper om te bouwen van belang is. Die intentie kan bijvoorbeeld blijken uit de aanvraag van een omgevingsvergunning of het laten opstellen van een bouwplan door een architect.

Het belang van het antwoord “wel of geen bouwterrein” moeten koper en verkoper zich voortaan goed realiseren met het oog op de verschillende consequenties.

 1. Is er geen sprake van een bouwterrein dan is er overdrachtsbelasting verschuldigd, deze komt voor rekening van de koper.
 2. Wordt er een bouwterrein geleverd, dan is de verkoper btw verschuldigd.

Voor de verkoper is het daarom van belang om goed te kijken naar de fiscale paragraaf in de verkoopovereenkomst. Hij zou hierin bijvoorbeeld moeten opnemen dat koper hem vrijwaart voor een btw naheffing. Immers door de (bouw) intentie van de koper kan er zomaar sprake zijn van een bouwterrein en had verkoper btw moeten berekenen.

Door: Kubus Doesburg, mr. H.J. Rosenboom RB.

BTW: Begrip bouwterrein uitgebreid
BTW: Begrip bouwterrein uitgebreid

Het laatste nieuws

Blijf op de hoogte met het laatste nieuws van Kubus. Heb je vragen m.b.t. het nieuws? Neem dan contact met ons op via info@kubus.nl.

 • Prinsjesdag 2023: Wat verandert er voor jou in 2024

  Geplaatst op: 21 september 2023

 • Een administratiekantoor als onderneming? Slim!

  Geplaatst op: 19 september 2023

 • Sluit je aan bij Kubus en boost je administratiekantoor

  Geplaatst op: 10 juli 2023

 • Administratie en financiële administratie: Het verschil

  Geplaatst op: 28 juni 2023