Belastingmaatregelen

Belastingmaatregelen

Invordering

Uitstel van betaling van belastingen

De regeling voor bijzonder uitstel van betaling van belastingen voor ondernemers is tijdelijk versoepeld. De regeling geldt voor aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, loonheffingen, kansspelbelasting, assurantiebelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen en accijnzen. De dividendbelasting is uitgezonderd van de versoepelde uitstelregeling omdat het uitkeren van dividenden de liquiditeitspositie van bedrijven verzwakt. Het versoepelde uitstelbeleid houdt in dat de Belastingdienst op verzoek automatisch uitstel van betaling tot uiterlijk 1 februari 2022 verleent. Het uitstel geldt ook voor belastingschulden die (zijn) ontstaan in de periode waarvoor uitstel is verleend. Na afloop kunnen ondernemers een terugbetalingsregeling treffen met de Belastingdienst. Standaard hanteert de Belastingdienst een terugbetaaltermijn van 60 maanden, ingaande op 1 oktober 2022. Het kabinet bekijkt in januari 2022 of er aanleiding is voor een verdere verlenging van de regeling. In september 2021 heeft de Belastingdienst de invordering van belastingschulden, waarvoor geen (bijzonder) uitstel is verleend, weer in gang gezet. De betekening van dwangbevelen zou vanaf 7 januari 2022 ter hand worden genomen. Dat wordt ten minste een maand uitgesteld. Daarnaast wordt een verruiming voorbereid van het uitstelbeleid, waardoor vanaf begin 2022 ook een betalingsregeling kan worden getroffen voor aanslagen motorrijtuigenbelasting.

Belasting- en invorderingsrente

De invorderingsrente is vanaf 23 maart 2020 verlaagd tot 0,01%. Per 1 januari 2022 zou de invorderingsrente stijgen naar 1%. Dit gaat niet door. De invorderingsrente blijft tot 1 juli 2022 0,01%. Daarna stijgt de invorderingsrente stapsgewijs per halfjaar naar het oude niveau van 4%. De door de Belastingdienst te vergoeden invorderingsrente blijft op het oude niveau van 4%. De belastingrente voor de vennootschapsbelasting was tot 1 januari 2022 tijdelijk verlaagd van 8 naar 4%.

Lees verder
Ga naar de bovenkant