Bedrijfskapitaal voor zelfstandigen

Bedrijfskapitaal voor zelfstandigen

Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen kent de mogelijkheid om bedrijfskapitaal in de vorm van een gift of een rentedragende lening aan te vragen. Dit hangt af van de situatie.

Vorm Gift Lening
Oudere zelfstandige met niet levensvatbaar bedrijf Lening of gift, afhankelijk van vermogenspositie Maximaal € 10.607 (2021: € 10.271) bij eigen vermogen tot € 142.920 (2021: € 138.381) Maximaal € 10.607 (2021: € 10.271) als eigen vermogen meer is dan € 142.920 (2020: € 138.381)
Gevestigde zelfstandige met tijdelijke financiële problemen Als lening of gift.

Bij verstrekking van bedrijfskapitaal als gift vervalt de mogelijkheid van een rentedragende lening

Maximaal € 10.607 (2021: € 10.271) bij eigen vermogen tot € 204.171 (2021: € 197.687) en inkomen onder bijstandsniveau Maximaal € 212.147 (2021: € 205.410) binnen tien jaar terug te betalen
Startende zelfstandige met WW- of bijstandsuitkering Starterskrediet Niet mogelijk Maximaal € 39.057 (2021: € 37.817)
Ga naar de bovenkant